Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja 183,7 milijona 2024-2027
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo 34 milijonov 31.12.2024
Ureditev ceste Poljana–Štriker (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190) 6.294.359 30.08.2022
Gradnja centra starejših KO-RA, enota Ravne na Koroškem 6.008.976 30.06.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Novogradnja vrtca 3.273.000 2021-2024
Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška - MPIK 3 1.571.750 realizirano
Vzpostavitev Koroškega centra skupnostnih storitev KO-RA 1.434.000 december 2022
Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški Vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje 1.409.716 2023
Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019-2022 1.102.890 realizirano
Koroška osrednja knjižnica Dr. Franca Sušnika (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 392.727 2020–2021
Ureditev območja avtobusnega postajališča Sele/Dular ob državni cesti Kotlje – Slovenj Gradec 287.323 realizirano
Energetska sanacija koče Dom na Uršlji gori 152.754 31.12.2022
Sanacija plazu Pandev, Toslti vrh, zaradi neurij s poplavami poleti 2020 140.000 31.10.2022
Sanacija plazu Strojna 139.439 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav decembra 2017 117.542 realizirano
Ureditev muzeja v skednju ob Prežihovi bajti v Občini Ravne na Koroškem 116.033 2021-2022
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami oktobra 2018 77.665 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zagotovitev prostorskih pogojev za kakovostno bivanje uporabnikov s težjimi in težkimi ter kombiniranimi motnjami, na lokacijah v okviru občin Dravograd, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Muta, Mežica in Ravne na Koroškem za 70 uporabnikov 3.843.481
Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški Vrh in Ravne na Koroškem-Kotlje 1.127.773
Projekt navezovalne ceste 3. razvojne osi - Vzhodna obvoznica Ravne na Koroškem 1.066.520
Izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška – MPIK3 882.282
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 739.304
Gradnja javne komunalne infrastrukture za Poslovno cono Ravne 2019-2022 597.404
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.