Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju 5.788.141 31.10.2022
Rekonstrukcija državne ceste Cerknica–Bloška Polica 2.227.679 2023
Alpod d.o.o., Dizajnirana talna obloga iz lesa 1.000.000 realizirano
Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica - Dolenje Jezero 835.000 realizirano
Ureditev ceste skozi Rakek – železniška postaja – 2. etapa 699.904 realizirano
Varstveno delovni center DC Postojna, vzpostavitev stanovanjske skupine v Cerknici 270.000 junij 2022
Rekonstrukcija mostu čez Martinjščico v Martinjaku 109.845 realizirano
Center za mlade in počitniški program 49.651 31.12.2022
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 48.324 2020–2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Rekonstrukcija ceste Cerknica-Bloška polica 2.516.382
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 197.282
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 81.116
Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica – Dolenje Jezero 78.784
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 73.681

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.