Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot upravičenec skupaj s projektnim partnerjem, Zavodom RS za zaposlovanje, izvaja operacijo Platforma trga dela, ki predstavlja nadaljevanje ter nadgradnjo operacije Platforma za napovedovanje kompetenc, ki se je v obdobju med 1. majem 2021 in 30. junijem 2023 izvajala v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike (OP EKP) 2014–2020.

Platforma trga dela vključuje povezovanje projektnih aktivnosti z namenom vzpostavitve orodja, podprtega s sodobno tehnologijo in metodologijo, ki bo omogočalo oblikovanje kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih napovedi potreb trga dela po poklicih in kompetencah, prikaz podatkov iz napovedi in iz realnega časa, ugotavljanje vrzeli v poklicih in kompetencah glede na napovedi in neskladja v realnem času ter predloge umestitve relevantnih kompetenc v obstoječe in morebitne nove programe izobraževanja oziroma usposabljanja glede na potrebe trga dela oziroma ugotovljene vrzeli v poklicih in kompetencah.

Platforma trga dela se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike (EKP) v obdobju 2021–2027, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus (ESS+). Umeščena je v prednostno nalogo 6 »Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela«, specifični cilj ESO4.2. »Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehodih in mobilnosti (ESS+)« ter specifični cilj RSO1.4. »Razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijski prehod in podjetništvo«.

Platforma trga dela spada v okvir operacij strateškega pomena v Programu EKP, kjer je izpostavljen ključni cilj vzpostavitev platforme trga dela oziroma napovedovanja kompetenc, ki bo učinkovito povezovala delodajalce, iskalce zaposlitve in svetovalce ZRSZ, odločevalcem pa zagotovila ustrezne podatke za oblikovanje sistemskih ukrepov blaženja neskladij na trgu dela.

Cilji operacije:

  • srednjeročno oziroma dolgoročno napovedovanje potreb po poklicih in kompetencah,
  • ugotavljanje vrzeli v poklicih in kompetencah glede na napovedi in neskladja v realnem času,
  • predlog umestitve relevantnih kompetenc v obstoječe in morebitne nove programe izobraževanja oziroma usposabljanja glede na potrebe trga dela oziroma ugotovljene vrzeli v poklicih in kompetencah.

Platforma trga dela bo učinkovito povezovala različne ciljne skupine (delodajalce, iskalce zaposlitve, zaposlitvene svetovalce, oblikovalce politik in podobno), ki jih bo opolnomočila za lažje odločanje z relevantnimi podatki in vpogledom v trg dela danes in v prihodnosti. Z dostopnimi podatki, različnimi orodji in rešitvami bo prispevala k lažjemu usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, k odpravljanju neskladij trga dela in s tem krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.