Skoči do osrednje vsebine

Reforming and Enhancing the European R&I System

Opis programa

Tematski sklop »Reforming and Enhancing the EU R&I System / obnova in krepitev evropskega raziskovalnega in inovacijskega sistema«, je razdeljen v štiri glavne usmeritve, ki bodo združevala različna področja.

Usmeritev 1: Prioritizacija investicij in reform (podpora nacionalnim raziskovalno-inovacijskim sistemom in mednarodnemu sodelovanju)

Znotraj usmeritve 1 so zajeta naslednja področja:

 • Pomoč in podpora pri oblikovanju politik
 • merjenje učinkovitosti Evropskega raziskovalnega prostora
 • reforma univerz in podpora akademski avtonomiji
 • sodelovanje s Kitajsko

Usmeritev 2: Izboljšanje dostopa do odličnosti (izobraževanje, mentoriranje, krepitev podpornih struktur in podpora sodelovanju)

Znotraj usmeritve 2 so zajeta naslednja področja:

 • mreženje in usposabljanje za raziskovalne managerje

Usmeritev 3: Prenos raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo (razširjanje in izraba rezultatov raziskovanja)

Znotraj usmeritve 3 so zajeta naslednja področja:

 • podpora prenosu rezultatov raziskovanja na trg
 • pomoč pri upravljanju z intelektualno lastnino
 • Vzpostavitev skupnih platform za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks na podlagi pametne prioritizacije
 • Krepitev odpornosti na krize
 • Merjenje uspešnosti R&I sistemov

Umeritev 4: Krepitev Evropskega raziskovanega prostora (pospešitev prehoda k odprti znanosti, privlačno raziskovalno okolje in privlačne kariere za raziskovalce_ke, ljubiteljska znanost, izobraževanje, enakost spolov, etika in integriteta, podpora modernizaciji univerz)

Znotraj usmeritve 4 so zajeta naslednja področja:

 • Odprta znanost
 • Modernizacija univerz
 • Krepitev raziskovalnih in inovacijskih talentov
 • Ljubiteljska znanost
 • Znanstvena pismenost, znanstveno izobraževanje
 • Enakost spolov
 • Etika in integriteta

Pomembne tematske informacije

v pripravi

Pomembne tematske spletne povezave