Skoči do osrednje vsebine

Research Infrastructures

Opis programa

Program Raziskovalne infrastrukture (RI) je namenjen podpori razvoja novih najbolj zahtevnih raziskovalnih infrastruktur. V okviru programa se financira podpora za izvajanje in delovanje raziskovalnih infrastruktur, ki so opredeljene v ESFRI, Evropskemu strateškemu forumu o raziskovalnih infrastrukturah.

Pomemben vidik financiranja v programu RI je tudi povezovanje nacionalnih infrastruktur v vseevropske infrastrukturne povezave in podpora za sodelovanje raziskovalcev.

Program vsebuje podporo vzpostavljanju in razvoju e-infrastruktur za potrebe raziskovanja v Evropi  ter povezovanje evropskih raziskovalcev z drugimi svetovnimi raziskovalnimi centri.

V Obzorju Evropa bo program RI razdeljen na pet vsebnikih sklopov (destinacij):

Destinacija 1 - Razvoj, konsolidacija in optimizacija evropske raziskovalne infrastrukture, ohranjanje konkurenčnosti evropske raziskovalne infrastrukture na svetovni ravni.

Destinacija 2 – Vzpostavitev in podpora EOSC (Evropski oblak odprte znanosti) okolja, na način da bodo odprti podatki objavljeni glede na FAIR (najdljivi, dostopni, interoperabilni, ponovno uporabni) načela.

Destinacija 3- Storitve raziskovalnih infrastruktur za podporo raziskovanju na področju zdravja pospešitev zelene in digitalne transformacije in podpora najbolj naprednim  raziskavam.

Destinacija 4 - Naslednja generacija raziskovalnih orodij, metod in naprednih digitalnih rešitev.

Destinacija 5 - Omrežne povezave za potrebe raziskovanja in izobraževanja - omogočanje sodelovanja preko meja.

Delovni program

Research Infrastructures