Skoči do osrednje vsebine

EU je opredelila sedem prednostnih izzivov, pri katerih imajo lahko usmerjene naložbe in inovacije resničen vpliv, ki koristi državljanom. 31 milijard EUR je namenjenih ključnim družbenim izzivom, oziroma reševanju družbenih vprašanj, ki so povezana s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine, ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva.

Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje (SC1)

(Health, demographic change and wellbeing)

Družbeni izziv obsega tematska področja zdravja, demografskih sprememb in blaginje prebivalstva (34 tematskih podprogramov, 15 ERA Net projektov in 8 povezovalnih aktivnosti)

Zdravje

 • Razumevanje zdravja, procesa staranja in bolezni
 • Ozaveščanje prebivalstva o vsakdanji skrbi za za zdravje, promocija zdravja, preventiva in nadzor zdravljenja
 • Izboljševanje metod in instrumentov diagnosticiranja
 • Inovativna zdravljenja in tehnologije ( poudarek: kronične, redke in nalezljive bolezni)

Demografske spremembe in blaginja prebivalstva

 • Spodbujanje aktivnega in zdravega staranja s pomočjo IKT tehnologij 
 • Inovativna zdravljenja in uporaba novih tehnologij pri zagotavljanju  zdravja in zdravljenju starostnikov
 • Integralna zdravstvena oskrba in nega prebivalstva s poudarkom na e-zdravju; zagotavljanje splošne blaginje
 • Vzdrževanje baz zdravstvenih podatkov za potrebe diagnosticiranja, zdravljenja in  kliničnih raziskav ter blaginje prebivalstva
 • Planiranje zdravstvenih politik in oblikovanje ustreznih regulativ

Delovni program je v veliki meri  horizontalno povezan s tematikami  varne hrane in biotehnologij, nanotehnologij in naprednih materialov, IKT tehnologij ter delno s tematikami klimatskih sprememb in družboslovja. Vsebuje tudi številne mednarodne aktivnosti in partnerstva.

Delovni program za obdobje 2018-2020:Health, demographic change and wellbeing (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

JPND - Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research

TRANSCAN - ERA-NET on Translational Cancer Research

IMI - Inovative Medicines Initiative

EDCTP -  the European and Developing Countries Clinical Trials Partnership

AAL - Active and Assisted Living programme

Prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske in pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in biogospodarstvo (SC2)

(Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy)

Družbeni izziv je namenjen varni hrani, trajnostnemu kmetijstvu in gozdarstvu, morskim ter obmorskim in sladkovodnim raziskavam, in bioekonomiji. Vsebinsko delovni program obsega razpise za raziskave s področij:

 • trajnostne pridelave in predelave varne hrane, varne in zdrave prehrane ter trajnostne potrošnje;
 • modre rasti: z odkrivanjem potencialov morij in oceanov, trajnostno izrabo raznolikosti morskega življenja, novimi izzivi odprtih morij, tehnologijami in sistemi za opazovanje oceanov;
 • horizontalnih in družbeno-ekonomskih vidikov, inovacij, spopadanja z družbenimi izzivi in nadzorovanjem morij na vseh področjih modre rasti;
 • inovativne, trajnostne in vključujoče bioekonomije: s trajnostnim kmetijstvom in gozdarstvom, trajnostno in kompetitivno industrijo ter aktivnostmi za povezovanje vseh navedenih raziskav

Aktivnosti tega delovnega programa na nekaterih področjih prispevajo k drugim delovnim programom ali se z njimi tematsko prekrivajo. Najpomembnejši so:

 • Health, demographic change and wellbeing  
 • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • Science with and for society
 • Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing, vključno z LEIT ( Leadership in enabling and industrial technologies)
 • Innovation in SME
 • European and reseaerch infrastructures

Delovni program 2018-2020: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

JTI BBI (Skupna tehnološka pobuda "Bio-based industries")

ERA-MBT  (morska biotehnologija)

ERA-NET CoBioTech

ERA-NET ForestValue

Varna, čista in učinkovita energija (SC3)

(Secure clean and efficient energy)

Področje energije v III. stebru Obzorja 2020 obravnava program »Zanesljiva, čista in učinkovita energija«. Namen njegove izvedbe je prehod na zanesljiv, trajnosten, pameten in konkurenčen energetski sistem ob soočanju z vedno večjim pomanjkanjem virov, naraščajočimi potrebami po energiji in podnebnimi spremembami. Podpira dejavnosti na področju novih znanj in tehnologij, od začetne ideje in raziskav do prodora na trg, kakor tudi od manjših projektov regionalnega pomena do vseevropskih projektov s skupnimi vsebinami, ki bodo:

 • prispevale k zmanjševanju porabe energije in ogljičnega odtisa 
 • v polnem obsegu spodbujale uvedbo inovativnih obnovljivih virov energije in prispevale k nižanju stroškov energije iz teh virov
 • omogočile, da bodo »bio-based« in druga prihajajoča alternativna goriva postala konkurenčna in trajnostna,
 • prispevale k enovitosti pametnega evropskega elektroenergetskega omrežja
 • prispevale k razvoju orodij, metod in modelov, ki bodo v pomoč odločevalcem
 • prispevale k razvoju orodij, metod in modelov, ki bodo v pomoč pri zagotavljanju družbene sprejemljivosti

Delovni program za obdobje 2018-2020: Secure clean and efficient energy (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

SET Plan (Strategic Energy Technology Plan)

PPP EeB (Public Private Partnership Energy Efficient Buildings)

PPP SPIRE (Public Private Partnership Sustainable Process Industry through Resource and  energy Efficiency)

JTI BBI (Bio-based Industries)

JTI FCH (Fuel Cells and Hydrogen)

Blue Growth

Pomembni dokumenti:

Pregled projektov v 7OP - energija (doc)

Pameten, okolju prijazen in integriran prevoz (SC4)

(Smart, green and integrated transport)

Vsebinsko bo delovni program "Pameten, okolju prijazen in povezan promet" namenjen vsem vidikom prometa. Razčlenjen je v štiri sklope aktivnosti, usmerjene v:

 • do virov učinkovit promet, ki spoštuje okolje
 • boljšo mobilnost, manj zastojev, več varnosti in varovanja
 • vodilno vloga Evropske prometne industrije v globalnem merilu
 • socio-economske raziskave in raziskave vedenja ter v bodočnost usmerjene aktivnosti za načrtovanje politik

Delovni program za obdobje 2018-2020: Smart, green and integrated transport (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

Mednarodna mreža Nacionalnih kontaktnih oseb - ETNA

Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovine (SC5)

(Climate action, environment, resource efficiency and raw materials)

Družbeni izziv »Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovine« želi zadovoljiti potrebe naraščajočega svetovnega prebivalstva znotraj omejitev, ki jih ima naš planet in njegovi ekosistemi. Področja, ki jih pri tem zajema, so sledeča:

 • boj proti in prilagoditev podnebnim spremembam;
 • trajnostno upravljanje naravnih virov in ekosistemov;
 • trajnostno zagotavljanje ne-energetskih in ne-kmetijskih surovin;
 • prehod v zeleno gospodarstvo z eko-inovacijami;
 • globalni opazovalni in informacijski sistemi;
 • kulturna dediščina.

Delovni program za obdobje 2018-2020: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (.pdf)

Uporabne informacije: 

Tematske spletne povezave:

UNFCC - Pariški sporazum o podnebnih spremembah

IPCC

JPI Climate

NCPs CaRE

Evropa v spreminjajočem se svetu: vključujoče in inovativne družbe, ki kritično razmišljajo (SC6)

(Europe in changing world - Inclusive, innovative and reflective societies)

Evropa se danes srečuje s številnimi novimi družbenimi, ekonomskimi in političnimi  izzivi. Družbeni izziv bo namenjen iskanju odgovorov in rešitev, ki so posledica vzpostavljanje novih geopolitičnih povezav v svetu, globalne soodvisnosti, družbene transformacije, ekonomske krize in krize pri zaposlovanju mladih.

Ključne tematike znotraj delovnega programa so:

 • Migracije (MIGRATION),
 • Družbeno ekonomske in kulturne spremembe v kontekstu četrte industrijske revolucije (TRANSFORMATIONS),
 • Upravljanje za prihodnost (GOVERNANCE).

Delovni program za obdobje 2018-2020: Europe in changing world - Inclusive, innovative and reflective societies (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

Mednarodna mreža NCP - NET4Society

Horizon 2020 - Social Sciences & Humanities

HERA (ERA-NET s področja humanistike)

NORFACE (ERA-NET s področja družboslovja)

EqUIP (EU-India Platform for the Social Sciences and Humanities)

 

Varne družbe: varovanje svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov (SC7)

(Secure Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens)

Vsebinsko bo družbeni izziv namenjen področju zaščiti svobode in varnosti v Evropi. Vsebinsko bo delovni program ponujal izzive za iskanje novih rešitev:

 • pri zaščiti evropske infrastrukture in ljudi v evropskih pametnih mestih (SU-INFRA),
 • pri zagotavljanju varnosti (slednje poglavje je sestavljene iz štirih podsklopov):
  • zagotavljanje varnosti v primeru naravnih in drugih nesreč (SU-DRS),
  • boj proti kriminalu in terorizmu (SU-FCT),
  • varnost meja in zunanja varnost (SU-BES),
  • splošne varnostne zadeve (SU-GM),
 • pri zagotavljanju digitalni varnosti (SU-DS).

Delovni program za obdobje 2018-2020: Secure Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens (pdf)

Pomembne tematske spletne povezave:

Mednarodna mreža NCP - SEREN3

Horizon 2020 - Security

NATO - Science for peace and security