Skoči do osrednje vsebine

Slovenija bo od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021 sodelovala na mednarodni razstavi »EXPO 2020 Dubaj«, ki bo potekala v Dubaju v Združenih arabskih emiratih (ZAE).

Opis stanja

Svetovne razstave EXPO so organizirane vsakih pet let z namenom obravnavanja določenih aktualniih svetovnih tem. K sodelovanju so povabljene vse države sveta, ki skozi določeno temo izobražujejo javnost, predstavljajo načine, kako zadovoljiti potrebe civilizacije, predstavljajo napredek na enem ali več področjih človekovega udejstvovanja ter javnosti seznanjajo s smernicami za prihodnost. Svetovno razstavo vodi Generalna skupščina Mednarodnega urada za razstave v Parizu (BIE). Glavne teme tokratne svetovne razstave EXPO v Dubaju bodo mobilnost, trajnost in priložnost.  Slovenija bo sodelovala v sklopu trajnosti.   

Na EXPO Dubaj 2020 bo sodelovalo več kot 190 držav udeleženk, ki predstavljajo več kot 95 odstotkov celotne svetovne populacije. Dogodek ponuja odlično priložnost za mednarodno promocijo in utrditev ugleda Slovenije v svetu ter hkrati ponuja možnost za krepitev dvostranskih in večstranskih političnih, gospodarskih in kulturnih odnosov Slovenije z drugimi državami sveta. Udeležba Slovenije je zanimiva tudi z vidika nosilnih tem razstave, ki se tesno navezujejo na razvojne politike Slovenije.  

Približno 500 svetovnih podjetij, ki ustvarijo 70 odstotkov vsega svetovnega bogastva, ima svoje regionalne podružnice, vzpostavljene v Dubaju. V gostiteljskem mestu Expa 2020 prebiva okrog 200 različnih narodnosti, kar je svet v malem. Gospodarska rast ZAE bo po podatkih Mednarodnega denarnega sklada - IMF do leta 2020 letno rasla za 5 odstotkov.

Pomemben del projekta »EXPO 2020 Dubaj« je posebna elektronska platforma, ki je vzpostavljena za posameznike, mala in srednja podjetja ter korporacije. Velik poudarek je na zapuščini tega izjemnega dogodka, pri čemer je oziroma bo razpisanih veliko projektov, namenjenih inovatorjem posameznikom, univerzam, raziskovalnim ustanovam, podjetjem, nevladnim organizacijam.

Slovenija je s skoraj 60 odstotki površine pokrite z zelenimi gozdovi in številnimi vodnimi izviri pravo nasprotje ZAE in s tega vidika zelo zanimiva tudi kot turistična destinacija. Z ustrezno komunikacijsko in promocijsko strategijo »zelenega« turizma na »EXPO 2020 Dubaj«, je mogoče pričakovati, da bi se del turističnih tokov, ki so zadnja leta usmerjeni v druge alpske države (npr. Švico, Avstrijo, Italijo in Nemčijo), lahko preusmeril tudi v Slovenijo.

Vizija projekta

Osrednja tematika »EXPO 2020 Dubaj« je »Povezovanje idej za prihodnost«. Gre za povezovanje sveta s ciljem ustvarjanja boljše prihodnosti preko treh sklopov: mobilnost, trajnost in priložnost. Slovenija se je odločila za sodelovanje v sklopu trajnosti, ki poudarja spoštljiv in z našim planetom uravnotežen način življenja.

Osnovni vidik predstavitve bo prikazati »zelenost« Slovenije in njene naravne lepote ter prizadevanja, da se te danosti ohranijo. Pomemben del predstavitve bo tesno sožitje zelenega okolja, bogatega z gozdovi in vodami ter trajnostno naravnanega gospodarskega razvoja, ki ne obremenjuje okolja. S primeri dobrih praks se bo prikazalo prepletanje tradicionalnega z inovativnim.

Slogan slovenske predstavitve je »I feel Slovenia«. »I feel Slovenia« je zasnovan kot državna znamka, katere osnova je zelena barva, ki odseva veliko gozdnatost Slovenije, neokrnjeno naravo in vizijo, da gre država naprej z naravo. Tako se teži v organski razvoj z nišno gospodarsko usmeritvijo in podpiranje tehnološkega napredka z upoštevanjem narave.

Opis ciljev projekta

Postavljeni cilji, ki se želijo s projektom doseči, so:

 • umestitev Slovenije kot trajnostne ter hkrati visoko tehnološke in inovacijske države,
 • povečanje prisotnosti slovenskih izdelkov in storitev tako na trgu ZAE kot na drugih svetovnih trgih,
 • promocija Slovenije kot turistične destinacije.

Slovensko gospodarstvo podpira udeležbo Slovenije na svetovni razstavi »EXPO 2020 Dubaj«. Kljub trenutno nizki vrednosti blagovne menjave med Slovenijo in ZAE, je treba vedeti, da je to država, ki je postala izredno moderna, inovativna in tehnološko privlačna šele v zadnjih desetletjih, predvsem kot moderen logistični center pomemben za celotno regijo.

Udeležba Slovenije na »EXPO 2020 Dubaj« je priložnost za povečevanje gospodarske aktivnosti in prepoznavnosti slovenskega gospodarstva ne samo v gostiteljski državi ZAE, ampak tudi na svetovni ravni. Organizator zaradi izjemne logistične povezljivosti namreč pričakuje več kot 70 odstotkov obiskovalcev, ki ne bodo prebivalci gostiteljske države. Identificirane so bile številne možnosti predstavitve Slovenije na »Expo 2020 Dubaj«, predvsem na področjih:

 • informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij,
 • novih tehnologij,
 • sodobnih rešitev v energetiki (energetska učinkovitost),
 • okoljevarstvenih tehnologij,
 • strojegradnje, gradbeništva in
 • turizma vključno s številnimi potrošniškimi proizvodi.

Pri projektu bodo poleg Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo aktivno sodelovali predvsem: Ministrstvo za zunanje zadeve, javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija (STO) in Urad Vlade RS za komuniciranje.

K sodelovanju bodo povabljene tudi druge organizacije, zato je odprta možnost za sodelovanje še dodatnih izvajalcev.

Projekt ima naslednje faze:

 • priprava idejnega osnutka in izdelava končne idejne zasnove;
 • priprava projektne dokumentacije (projekt za izvedbo) in izbor izvajalca za postavitev paviljona;
 • postavitev paviljona;
 • opremljanje paviljona;
 • priprava in izvedba šestmesečnega programa predstavitve Slovenije;
 • razgradnja paviljona oziroma vzpostavitev prvotnega stanja na kraju slovenskega razstavnega paviljona.

Idejna zasnova

V skladu z naravo prirejanja svetovnih razstav EXPO se države lahko odločijo za sodelovanje s samostojnimi paviljoni ali v sklopu skupinskih predstavitev na določeno temo. Glede na izkušnje s preteklih udeležb Slovenije na svetovnih razstavah bo Slovenija na svetovni razstavi »EXPO 2020 Dubaj« sodelovala z lastnim paviljonom, in sicer na zemljišču za samostojne paviljone v velikosti 1.550 m2.

Na podlagi izbrane najbolj kakovostne rešitve v okviru javnega povabila se bo Slovenija na svetovni razstavi predstavila z naslovom »SLOVENIA - Green smart experience«. Izbrana idejna rešitev za paviljon predstavlja Slovenijo kot trajnostno, sodobno in ustvarjalno državo s prepletom zelenega okolja, znanja, prebojnih idej in inovacij ter gospodarstva z dodano vrednostjo. S poudarjeno promocijo in paviljonom bo Slovenija predstavljena kot destinacija za investicije, turizem, prenos znanja in gospodarsko sodelovanje.

Paviljon poudarja Slovenijo kot zeleno srce v središču Evrope, stičišče kopenskih in morskih prometnih poti ter pomembno geostrateško državo. V paviljonu so poudarjeni trije elementi, ki Slovenijo najbolj identificirajo: voda kot simbol življenja; vitalnosti, pretoka materialov in idej; lebdeči gozd, narava, ki je srce Slovenije in duša Evrope; sito, velik »parazol« oz. senčnik iz lesa, ki je tehnološki izum z močno slovensko identiteto. 

Paviljon je zasnovan tako, da se uporabijo elementi, ki so montažni, trajnostni in razgradljivi: kovina, steklo, kamen in seveda les, s katerim je Slovenija zelo bogata.

Paviljon bo obiskovalcem omogočal celostno doživetje Slovenije z vsemi čuti. Zunanji del osrednjega predstavitvenega prostora se bo uporabljal  kot površina za vizualne predstavitve z različnih področij: kulture, turizma, gastronomije, posameznih segmentov gospodarstva. Notranji del osrednjega prostora je zasnovan interaktivno ter omogoča razstave in video vsebine posameznih aktivacij v razstavnem prostoru, podprte z zvočnimi učinki in prijetnimi vonji, ki ugodno vplivajo na želeno razpoloženje. Poleg tega je paviljon zasnovan kot pametno okolje, ki obiskovalcem omogoča virtualni obisk in izkušnje prihodnosti z uporabo digitalnih rešitev.

Izbrano idejno zasnovo Green smart experience jo pripravilo podjetje Magnet Design d. o. o. iz Ljubljane. Izbrana rešitev bo Slovenijo predstavljala na zanimiv način, tako z vidika izvirnosti in kreativnosti vsebine kot z vidika skladnosti s tematskimi usmeritvami organizatorja ter z vizijo promocije Slovenije na svetovni razstavi. z vidika vsebine izbrana rešitev hkrati prikazuje poudarjeno in prepoznavno zunanjo podobo ter je skladna s krovno blagovno znamko Slovenije I feel Slovenia.

Učinki projekta

Gre za projekt predstavitve Slovenije na največji svetovni razstavi, s tem pa tudi slovenskega gospodarstva, turizma, kulture, naravnih danosti in drugih značilnosti ter primerjalnih prednosti države.

Projekt ima neposredno merljive učinke v delu, kjer se bodo evidentirale aktivnosti v celotni šestmesečni predstavitvi Slovenije svetu. Merljivi kazalniki so števil obiskovalcev, gospodarskih delegacij ter gospodarskih, turističnih, kulturnih in drugih vzpostavljenih povezav.

Večina učinkov pa bo posrednih in bodo v obliki dodatnega izboljšanja kazalnikov gospodarstva vidni dolgoročno. Učinki bodo naslednji:

 • večja prepoznavnost Slovenije,
 • okrepljeno in boljše povezovanje ter sodelovanje slovenskega gospodarstva z gospodarstvi drugih držav,
 • večje možnosti za nove investitorje v Sloveniji in za nova delovna mesta,
 • večje možnosti za nove turistične goste v Sloveniji in za nova delovna mesta in za razvoj turizma v Sloveniji na višji ravni,
 • večje možnosti povezovanja na mednarodni ravni na področjih kulture in trajnostnega razvoja.

Vrednost projekta

Skupni stroški predstavitve Slovenije v Dubaju so ocenjeni na približno 9,7 milijonov evrov. To vključuje tako postavitev, opremo, obratovanje in razstavitev paviljona ter stroške izvedbe programa in organizacije vseh dogodkov in predstavitev ter vsega potrebnega osebja in materiala.

Koordinator projekta

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila s sklepom Vlade RS podeljena pristojnost nacionalnega koordinatorja za izvedbo vsebinskih, organizacijskih, kadrovskih, finančnih ter vseh drugih vidikov sodelovanja, ki jih narekuje članstvo Slovenije v Mednarodnem uradu za razstave (BIE) ter koordinacija slovenskih predstavitev na mednarodnih razstavah in s tem tudi na svetovni razstavi EXPO 2020 Dubaj.

Generalni komisar Republike Slovenije za mednarodno razstavo EXPO 2020 Dubaj: