Skoči do osrednje vsebine

Odkrivanje, preiskovanje in pregon trgovine z ljudmi

Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomske in socialne razmere na lokalni in svetovni ravni. Zato se njegove izvedbene oblike stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje organom pregona skrbno spremljanje tega problema ter tvorno medresorsko sodelovanje pri njegovi prepoznavi in pregonu.

Kazenski postopki zoper storilce teh kaznivih dejanj, če zoper njih ni odrejen pripor, praviloma trajajo več let. Razlog za to je v večjem številu storilcev, ki se postopku izognejo tudi z odhodom v tujino ali že ob kaznivem dejanju delujejo v tujini s sostorilci v Sloveniji.

Dejavnosti Policije v letu 2018

V letu 2018 je Policija v treh preiskavah zaznala in obravnavala 71 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Največ obravnavanih primerov trgovine z ljudmi je prepoznanih kot oblika izkoriščanja prostitucije in spolnih zlorab žrtev trgovanja. Zaznani so bili tudi primeri izkoriščanja za namen prisilnega izvrševanja kaznivih dejanj in prisilnega beračenja kot oblike prisilnega dela. Policija je obravnavala 33 fizičnih oseb (od tega 16 državljanov Slovenije in 11 državljanov Kitajske)) in tri pravne osebe. Obravnavala je 101 žrtev trgovine z ljudmi; med njimi 70 žensk. Med žrtvami glede na državljanstvo prevladujejo državljani Kitajske (32), Madžarske (19) in Romunije (18). Vse žrtve so odrasle osebe.

Dejavnosti Državnega tožilstva v letu 2018

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije je prejelo in obravnavalo 2 kazenski ovadbi zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1, in sicer zoper 15 fizičnih oseb in dve pravni osebi ter v škodo 91 žrtev (od tega 27 moških). 

Državni tožilci so vložili 2 zahtevi za preiskavo zoper 17 fizičnih oseb in dve pravni osebi ter v škodo 91 žrtev (od tega 27 moških); vložili so 1 obtožbo zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 in sicer zoper 7 fizičnih oseb v zadevah, v katerih je bilo oškodovanih 32 žrtev (od tega 27 moških).

Sodišče je izdalo obsodilne sodbe zoper 7 obdolžencev.

Dejavnosti Inšpektorata za delo v letu 2018

V letu 2018 je bilo ugotovljenih 29  kršitev določb, ki urejajo pogoje zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev (število se je zmanjšalo, glede na leto pred tem). Največ (29) je bilo kršitev 7. člena - delodajalci so tujcem omogočali, da so opravljali drugo delo kot tisto, za katero je bilo podano soglasje ali izdano dovoljenje za sezonsko delo. V enem primeru je bil kršen 45. člen glede hrambe dokumentacije na kraju opravljanja storitev.

Ugotovljenih je bilo 20 kršitev Zakona o čezmejnem izvajanju storitev: največ (8) je bilo kršitev 14. člena, ki določa, da mora tuji delodajalec zagotoviti, da se v času čezmejnega izvajanja storitev v Republiki Sloveniji hrani in na zahtevo nadzornega organa da na voljo v zakonu navedena dokumentacija in 12. člena (7 kršitev), ki določa pogoje za čezmejno izvajanje storitev tujih delodajalcev v Republiki Sloveniji.

Dejavnosti Finančne uprave v letu 2018

V letu 2018 je FURS podala skupno 11 kazenskih ovadb zaradi zaposlovanja na črno (199. člen KZ-1) ter vložila 81 kazenskih ovadb zoper kršitev temeljnih pravic delavcev (196. členu KZ-1).

Iskalnik