Skoči do osrednje vsebine

Odkrivanje, preiskovanje in pregon trgovine z ljudmi

Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomske in socialne razmere na lokalni in svetovni ravni. Zato se njegove izvedbene oblike stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje organom pregona skrbno spremljanje tega problema ter tvorno medresorsko sodelovanje pri njegovi prepoznavi in pregonu.

Kazenski postopki zoper storilce teh kaznivih dejanj, če zoper njih ni odrejen pripor, praviloma trajajo več let. Razlog za to je v večjem številu storilcev, ki se postopku izognejo tudi z odhodom v tujino ali že ob kaznivem dejanju delujejo v tujini s sostorilci v Sloveniji.

Dejavnosti Policije

V letu 2019 je policija zaznala in obravnavala 13 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Tako kot v preteklih letih policija najpogosteje prepoznava izkoriščanje žrtev zaradi prostitucije in spolnih zlorab, medtem ko so druge oblike izkoriščanja žrtev redkeje prepoznane (prisilno delo, prisilno izvrševanje kaznivih dejanj, služabništvo). Slovenija je ciljna država izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi, pa tudi tranzitna država za osebe iz jugovzhodne Evrope, ki preko Slovenije nadaljujejo pot v druge države članice EU. 

Policija je obravnavala 14 osumljencev, od tega 10 moških in 4 ženske, med njimi so prevladovali državljani Romunije (6). Obravnavala je 7 žrtev trgovine z ljudmi, od tega 6 žensk, največ žrtev je bilo iz Vietnama (4). Največ žrtev (5) je bilo izkoriščanih za prostitucijo in spolne zlorabe, 2 osebi pa za služabništvo. Vse žrtve so bile odrasle osebe.

Dejavnosti Državnega tožilstva

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, ki je izključno pristojno za pregon kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi, je v letu 2019 aktivno opravljalo svojo nalogo na področju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po 113. členu, spravljanja v suženjsko razmerje po 112. členu in zlorabe prostitucije po 175. členu kazenskega zakonika.

V letu 2019 je tožilstvo prejelo in obravnavalo: 4 kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu kazenskega zakonika in sicer zoper 23 fizičnih in eno pravno osebo ter v škodo 6 žrtev. Državni tožilci so vložili 2 zahtevi za preiskavo zoper 21 fizičnih oseb in eno pravno osebo.

Na sodišču so bile 4 zadeve zaključene in sicer z obsodbo 4 fizičnih oseb.

Dejavnosti Inšpektorata za delo

Inšpektorat je v letu 2019 ugotovil 49 kršitev določb, ki urejajo pogoje zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev (število se je povečalo, glede na leto pred tem). Največ (33) je bilo kršitev 7. člena - delodajalci so tujcem omogočali, da so opravljali drugo delo kot tisto, za katero je bilo podano soglasje ali izdano dovoljenje za sezonsko delo. V 8 primerih je bil kršen 45. člen glede hrambe dokumentacije na kraju opravljanja storitev. 

Ugotovljenih je bilo 20 kršitev Zakona o čezmejnem izvajanju storitev: največ je bilo kršitev 12. člena (11 kršitev), ki določa pogoje za čezmejno izvajanje storitev tujih delodajalcev v Republiki Sloveniji, preostale kršitve pa so bile ugotovljene zaradi nespoštovanja določbe 14. člena, ki določa, da mora tuji delodajalec zagotoviti, da se v času čezmejnega izvajanja storitev v Republiki Sloveniji hrani in na zahtevo nadzornega organa da na voljo v zakonu navedena dokumentacija.

Dejavnosti Finančne uprave

Finančna uprava je v letu 2019 je podala skupno 12 kazenskih ovadb zaradi zaposlovanja na črno ter vložila 66 kazenskih ovadb zoper kršitev temeljnih pravic delavcev.