Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Naslov: Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 80 00

E-naslov: is.vog@icnevols.daru

Odgovorna oseba: Matej Arčon, minister

Datum prve objave kataloga: 1. 2. 2019

Datum zadnje spremembe: 8. 6. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=1962

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu skrbimo za vzdrževanje, krepitev še tesnejših odnosov s slovensko manjšino v sosednjih državah ter slovenskimi zdomci in izseljenci po svetu.

Vzdržujemo stalne stike s slovenskimi manjšinskimi, zdomskimi in izseljenskimi organizacijami, pri tem pa predvsem vzpodbujamo njihovo kulturno, prosvetno, gospodarsko in drugo povezovanje z domovino, sodelujemo pri pripravi posvetov, seminarjev, natečajev ter podobnih srečanj.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Kabinet ministra
Anja Lorenzetti, vodja kabineta
Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana
01 230 80 02
is.vog@icnevols.daru

Sektor za Slovence po svetu
Suzana Martinez, vodja
Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana
01 230 80 00
is.vog@icnevols.daru

Sektor za Slovence v zamejstvu
Rudi Merljak, vodja
Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana
01 230 80 00
is.vog@icnevols.daru

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Natalija Toplak Korpivnikar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

zakonodaja

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Kontaktni podatki slovenskih društev in organizacij v zamejstvu in po svetu
 • Vprašanja v zvezi z možnostjo pridobivanja javnih finančnih sredstev za dejavnosti Slovencev v zamejstvu in po svetu
 • Rezultati javnih razpisov Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu

Katalogi informacij javnega značaja