Skoči do osrednje vsebine

V Kabinetu ministra opravljamo strokovne, organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministra.

Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo delo med organizacijskimi enotami v urad ter spremljamo izvajanje nalog. Skrbimo za reden stik in kontinuirano delo z organizacijami, ki v sosednjih državah, po svetu ali pa v domovini delujejo na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu. Usklajujemo tudi delo med uradom in drugimi ministrstvi, organi državne in javne uprave, pa tudi predstavniki tujih držav, ki delujejo na področju, za katera smo pristojni.