Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Sodelujemo s Slovenci v zamejstvu in si prizadevamo, da je avtohtona slovenska narodna skupnost v sosednjih državah z matično domovino tesno povezana in da se ohranja skupni slovenski kulturni prostor. Posebno pozornost namenjamo kulturnemu, prosvetno-izobraževalnemu, gospodarskemu in političnemu področju, mladim in ohranjanju oziroma poučevanju slovenskega jezika. Z vsakoletnim razpisom sofinanciramo programe, redne dejavnosti in projekte ključnih zamejskih organizacij za ohranjanje in razvoj slovenske identitete. Spremljamo in usklajujemo dejavnosti drugih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Teme

 • Slovenci v Italiji

  Slovenci so v Italijanski republiki avtohtona narodna skupnost. V italijanskem pravu so opredeljeni kot jezikovna manjšina. Živijo v treh (geografskih) pokrajinah Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine: na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Ocene o številu pripadnikov skupnosti se gibljejo okoli 80.000 ljudi. Dežela Furlanija Julijska krajina, ena od dvajsetih italijanskih dežel, uživa poseben status in avtonomijo, s tem pa so povezana tudi finančna sredstva, prav zaradi prisotnosti slovenske jezikovne manjšine na njenem ozemlju.

 • Slovenci v Avstriji

  Slovenci so v Republiki Avstriji avtohtona narodna skupnost. V Avstrijski državni pogodbi so opredeljeni kot narodna manjšina, v relevantni avstrijski zakonodaji pa kot narodna skupnost. Slovenci v Avstriji tradicionalno živijo v dveh zveznih deželah, Koroški in Štajerski. Ocene o številu pripadnikov skupnosti se gibljejo okoli 50.000 ljudi.

 • Slovenci na Madžarskem

  Slovenci za Madžarskem so priznana narodnost. Avtohtona slovenska poselitev obsega sedem vasi južno od Monoštra in reke Rabe, to je tako imenovano Porabje, oziroma Slovensko Porabje. Po ocenah šteje slovenska narodna skupnost na Madžarskem okoli 5.000 pripadnikov.

 • Slovenci na Hrvaškem

  Slovenci so v Republiki Hrvaški uradno priznana narodna manjšina. Kot avtohtona narodna skupnost živijo na območju severne Istre, reškega zaledja, Gorskega Kotarja, Med(ži)murja, Obkolpja in Obsotelja. Večina pripadnikov slovenske narodne skupnosti pa živi v mestih zunaj navedenih obmejnih območij; tja so se priselili zaradi zaposlitve, službovanja v različnih armadah ter zaradi šolanja (v Zagrebu, Varaždinu, na Reki).

 • Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

  Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije za študij v Republiki Sloveniji.