Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Sodelujemo s slovenskimi organiziranimi skupnostmi in posamezniki v čezoceanskih državah, Zahodni in Srednji Evropi, Zahodnem Balkanu, pa tudi v sosednjih državah, če ne gre za slovenske narodne manjšinske skupnosti. Z vsakoletnim javnim razpisom zagotavljamo nadaljnje financiranje programov, rednih dejavnosti in projektov ključnih izseljenskih organizacij za ohranjanje in razvoj slovenske identitete. Veliko pozornosti namenjamo ohranjanju oziroma poučevanju slovenskega jezika med rojaki po vsem svetu, projektom mladih na vseh področjih, od kulture in izobraževanja do znanosti in gospodarstva. Veliko truda namenjamo za ohranjanje arhivov slovenskih ustanov in vplivnih posameznikov. Sodelujemo tudi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Arhivom Republike Slovenije, Ministrstvom za zunanje zadeve ter gospodarskimi ustanovami.

Teme

 • Slovenci v Evropi

  Slovence lahko najdemo po vsej Evropi. Veliko se jih je iz domovine izselilo po drugi svetovni vojni, največ v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi boljših gospodarskih možnosti, preseljevanju pa smo priče tudi danes. Največ Slovencev v Evropi živi v Nemčiji.

 • Slovenci v Severni Ameriki

  Izseljevanje čez ocean v Severno Ameriko se je pričelo že v 19. stoletju. V manjšem številu se je nadaljevalo tudi po prvi in po drugi svetovni vojni. Danes po ocenah tam živi okoli 350 tisoč oseb Slovenskega rodu. Slovenska organiziranost v tem delu sveta je zelo razvejana (narodni domovi, župnije, farme, muzeji), na ta način ohranjajo slovensko izročilo.

 • Slovenci v Južni Ameriki

  V Južni Ameriki po ocenah živi več kot 30 tisoč oseb slovenskega rodu. Največ jih je v Argentini, manjše skupnosti pa živijo tudi v drugih južnoameriških državah. Priseljevali so se v treh valovih – pred prvo svetovno vojno, med obema vojnama in po drugi svetovni vojni. Še danes so zelo aktivni, posebej pripadniki povojnega vala in njihovi potomci, organizirani so v številna društva, prav tako marsikje organizirajo slovensko sobotno šolo, na ta način uspešno ohranjajo znanje slovenskega jezika in narodno pripadnost tudi med mladimi.

 • Slovenci v Avstraliji

  V Avstraliji in Novi Zelandiji po ocenah živi med 20 in 25 tisoč Slovencev in njihovih potomcev. Na ta del sveta so se naši rojaki začeli priseljevati že v začetku 20. stoletja, večina pa se jih je pod južni križ preselila v dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. V zadnjih letih se je število novih izseljencev v ta del sveta ponovno povečalo. Organizirani so v številna društva.

 • Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

  Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije za študij v Republiki Sloveniji.