GOV.SI

Katalog informacij javnega značaja: Upravna enota Ljubljana

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Upravna enota Ljubljana

Naslov: Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 306 30 00

E-naslov: ue.ljubljana@gov.si

Odgovorna oseba: mag. Bojan Babič, načelnik

Datum prve objave kataloga: 12. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 20. 10. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=17

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Upravna enota Ljubljana .

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Izpostava Bežigrad
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
ue.ljubljana@gov.si

Izpostava Center
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
ue.ljubljana@gov.si

Izpostava Moste-Polje
Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
ue.ljubljana@gov.si

Izpostava Šiška
Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
ue.ljubljana@gov.si

Izpostava Vič-Rudnik
Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
ue.ljubljana@gov.si

Krajevni urad Dobrova
Stara cesta 13, 1356 Dobrova
01 364 10 08

Krajevni urad Ig
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
01 286 20 03

Krajevni urad Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
01 306 38 30

Krajevni urad Notranje Gorice
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
01 363 42 86

Krajevni urad Škofljica
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
01 366 37 60

Krajevni urad Velike Lašče
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
01 787 30 09

Sektor za upravne notranje zadeve
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
01 306 30 00
ue.ljubljana@gov.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Upravna enota Ljubljana
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 • Torek 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 • Sreda 08.00 - 12.00 13.00 - 18.00
 • Četrtek
 • Petek 08.00 - 13.00

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov za leto 2018 (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, člen 2/1, točka 6):

 1. izdaja gradbenih dovoljenj in posegi v prostor,
 2. postopki registracije društev,
 3. postopki denacionalizacije,
 4. izdaja uporabnih dovoljenj,
 5. podatki o izdanih dovoljenjih za prireditve in ognjemete,
 6. podatki s področja vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja,
 7. seznam upravnikov,
 8. postopki s področja sklepanja zakonskih zvez.

Katalogi informacij javnega značaja