Skoči do osrednje vsebine

Na Oddelku za premoženjsko pravne zadeve Upravne enote Ljubljana opravljamo naslednje storitve:

 • vodenje postopkov o denacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij,
 • vodenje postopkov o denacionalizaciji kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev,
 • vodenje postopkov o denacionalizaciji premičnin,
 • vodenje postopkov o denacionalizaciji stavb in  stavbnih zemljišč,
 • vodenje postopkov o vračanju zadružnega  premoženja,
 • vodenje postopkov o vračanju premoženja članom agrarnih skupnosti,
 • vodenje postopkov o vpisu v register agrarnih skupnosti,
 • vodenje postopkov upravne izvršbe denacionalizacijskih odločb,
 • vodenje postopkov o povrnitvi vlaganj,
 • vodenje postopkov razlastitev in  izdajanje odločb o razlastitvi,
 • vodenje postopkov o omejitvi lastninske pravice s služnostjo v javno korist in izdaja odločb o tem,
 • vodenje postopkov  izdaje odločb o vrnitvi razlaščenih nepremičnin,
 • vodenje postopkov  o vpisu v register upravnikov stavb in o izbrisu iz registra,
 • vodenje postopkov izdaje dovoljenj za opravljanje dimnikarskih storitev,
 • vodenje postopkov podelitev licenc za izvajanje dimnikarskih storitev in izdajanje dimnikarskih izkaznic,
 • vodenje postopkov za izdajo dovoljenj in za odvzem dovoljenj za plovbo čolnov po celinskih vodah,
 • vodenje registra čolnov celinske plovbe,
 • vodenje registra plavajočih naprav,
 • vodenje postopkov za izdajo dovoljenj za stalni privez, sidranje ali položitev plavajočih naprav na vodno dno.