Skoči do osrednje vsebine

Prijava prebivališča po pošti oziroma e-pošti

Prijavo prebivališča lahko uredite tudi s posredovanjem vloge in dokazil po fizični ali elektronski pošti upravni enoti, na območju katere prijavljate bivališče.

Obrazci vlog so dostopni na naslednjih povezavah (za dostop do obrazca razširite možnost "PO POŠTI"):

  
Prijava začasnega prebivališča
 
Prijava stalnega prebivališča
 
Prijava začasnega naslova v tujini
 
Prijava stalnega naslova v tujini
 
 
Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skeniranega, skupaj s prilogami, posredujte na elektronski naslov upravne enote ue.ljubljana@gov.si, ali ga pošljite po pošti na naslov Upravna enota Ljubljana, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.
 
Ob oddaji vloge priložite še dokazilo o pravici posameznika do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podjemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.