Skoči do osrednje vsebine

Sektor za kmetijstvo, premoženjsko pravne zadeve in področja dela MDDSZ

Oddelki

Uradne osebe, pooblaščene za odločanje ali vodenje upravnih postopkov