Skoči do osrednje vsebine

Na Oddelku za tujce 1 Upravne enote Ljubljana opravljamo naslednje naloge:

  • vodenje postopkov in izdaja dovoljenj za začasno/stalno prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji oziroma potrdil o prijavi začasnega/stalnega prebivališča za državljane tretjih držav in državljane EU,
  • vodenje postopkov za izdajo potnega lista za tujce,
  • odločanje o razveljavitvi dovoljenj za prebivanje, o prenehanju dovoljenj za prebivanje in o odpovedi prebivanja tujcev v Republiki Sloveniji,
  • vodenje postopkov in izdaja potrdil iz uradnih evidenc, tudi na področju integracije tujcev,
  • pomoč strankam in posredovanje splošnih informacij strankam,
  • izvajanje pravne pomoči drugim organom,
  • izvajanje zaslišanja strank/prič v postopku izdaje dovoljenj za prebivanje,
  • opravljanje dejanj naznanitve pogrešitve dovoljenja za prebivanje (kartice),
  • uvedba (po uradni dolžnosti) in vodenje postopka izdaje dovoljenja za prebivanje tujcem rojenim v Republiki Sloveniji.