Skoči do osrednje vsebine

Na Oddelku za matične zadeve in državljanstva, Upravne enote Ljubljana opravljamo naslednje storitve:

 • sprememba osebnega imena,
 • vodenje postopka za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov,
 • vnos matičnega dejstva pridobitev državljanstva za nove državljane Republike Slovenije,
 • vnos matičnih dejstev (rojstvo, poroka, smrt) iz tujine v matični register,
 • vnos sprememb osebnega statusa v matični register,
 • vodenje postopkov v zvezi z neskladji podatkov v uradnih evidencah,
 • vodenje postopka za spremembo spola,
 • vodenje postopka za spremembo osebnega imena,
 • izvajanje pravne pomoči drugim organom,
 • vodenje postopkov sprememb, dopolnitev in črtanj podatkov v matični knjigi ali matičnem registru,
 • vodenje in urejanje arhiva v matični knjigi oz. matičnem registru,
 • vodenje postopkov priglasitve v državljanstvo Republike Slovenije,
 • vodenje postopkov opredelitve za državljanstvo Republike Slovenije,
 • ugotavljanje in sprejem v državljanstvo Republike Slovenije,
 • vodenje postopkov prenehanja državljanstva RS z odpustom, odrekom in odvzemom,
 • izvajanje slovesnega dejanja podaje prisege o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.