Skoči do osrednje vsebine

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Razpisna dokumentacija

Obrazci

Priloge

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
 2. stroški informiranja in komuniciranja,
 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 18.088.731,29 EUR in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.466.599,12 EUR.

Upravičenci

Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Dodatne informacije

Vprašanja in prošnjo za dodatne informacije v zvezi s prijavi na razpis in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji posredujejo elektronski naslov gp.mgrt@gov.si

Odgovori na vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so objavljeni spodaj

Ministrstvo pripravlja javne predstavitve razpisa, na katerih bo udeležence seznanilo z vsebino javnega razpisa in postopkom priprave ter oddaje vloge.

Javne predstavitve bodo:

 • 18. 12. 2019 ob 9.00 uri v Ormožu: Grajska pristava, Grajski trg 1, 2270 Ormož - Bela dvorana,
 • 18. 12. 2019 ob 16.00 uri v Šmarjah pri Jelšah: Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah –spodnja dvorana,
 • 19. 12. 2019 ob 9.00 uri v Krškem: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško - sejna soba A,
 • 19. 12. 2019 ob 13.00 uri v Kočevju: TIC Jezero Kočevje, Trdnjava 3, 1330 Kočevje,
 • 19. 12. 2019 ob 16.30 uri na Ljubnem: Športni center Prodnik, Juvanje 1, 3333 Ljubno - konferenčna dvorana,
 • 20. 12. 2019 ob 9.00 uri v Ajdovščini: Območna obrtno - podjetniška zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, 
 • 10. 1. 2020 ob 9.00 uri v Murski Soboti: Dvorana PGZ, IV.nadstropje, Lendavska 5a, Murska sobota
 • 10. 1. 2020 ob 12.00 uri v Celju: Celjski dom, Mala dvorana, Krekov trg 3, 3000 Celje,
 • 10. 1. 2020  ob 15.30 uri v Tržiču: Občina Tržič, velika sejna soba, Trg svobode 18, 4290 Tržič

PPT prezentacija:

Predstavitev razpisa - ppt prezentacija

Odgovori na pogosta vprašanja

Kontakt

Vprašanja in prošnjo za dodatne informacije v zvezi s prijavi na razpis in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji posredujejo elektronski naslov gp.mgrt@gov.si

Iskalnik