Skoči do osrednje vsebine

JR IPCEI CIS NOO - Javni razpis za spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za skupno evropsko infrastrukturo podatkov in storitev – projekt naslednje generacije infrastrukture in storitev v oblaku (IPCEI CIS), pri izvedbi raziskovalno razvojnih dejavnosti, vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju infrastrukture storitev in podatkov v oblaku.

Pri IPCEI gre za čezmejne, več državne projekte, v katerih sodelujejo velika, srednje velika in mala podjetja, ki se skozi projekte povezujejo s partnerskimi podjetji iz Evropske unije.

Razpis je torej namenjen podjetjem, ki so se predhodno že umestila v skupni evropski projekt IPCEI CIS.

Preko javnega razpisa bomo podjetjem namenili do 5.000.000 EUR, s katerimi bodo lahko sofinancirani stroški osebja, ki bo delalo na projektu, stroški zunanjih izvajalcev, stroški investicij v neopredmetena sredstva, amortizacija opredmetenih sredstev/opreme in posredni stroški projekta.

Razpisna dokumentacija dodatno

  • Objavljamo obrazca za mesečne časovnice, za primer projektov, ki so se že začeli izvajati. Prva časovnica je namenjena za primer, ko zaposleni dela na enem sofinanciranem projektu, druga časovnica je namenjena za primer, ko zaposleni sočasno dela na več sofinanciranih projektih.

    Dokumentacije

Sprememba razpisne dokumentacije

10. 5. 2024 je bila v Uradnem listu RS objavljena sprememba javnega razpisa. V skladu s tem objavljamo popravljeno razpisno dokumentacijo.

Sprememba zajema:

  • spremembo 4. odstavka v točki 10.1 javnega razpisa,
  • spremembo 3. in 4. stolpca v 4. vrstici preglednice v točki 2.1. Pojasnil javnega razpisa, ki so točka II Razpisne dokumentacije.

Dokument je objavljen pod Razpisno dokumentacijo z imenom IPCEI CIS NOO razpisna dokumentacija 1. spremembaVprašanja in odgovori

Kontakt

Dodatna vprašanja prosimo naslovite na elektronski naslov: ipcei-cis.mgts@gov.si.