Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis

 • Obrazec za vložitev vloge

  V skladu s četrtim odstavkom 6. člena Odloka lahko upravičenec vloži na javni razpis samo eno vlogo, ali na sklop A ali sklop B:

  - nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije (sklop A),
  - samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B).

  Obrazci, prijavnice
 • Informativne priloge

 • SPREMEMBA - v poglavju 5.2 javnega razpisa

  V javnem razpisu se v poglavju 5.2 »Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov, (sklop B javnega razpisa):« v točki 1. tabele »Višina prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom - maksimalno število točk« število »45.100« nadomesti s številom »50.100«.

  Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020.

Informacije o razpisu

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si