Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Rok za prijavo je potekel.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let, ki je bil dne 9. 4. 2021 objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/2021. Republika Slovenija si je zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev ter programov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.

V tem javnem razpisu se predvideva, da so stanovanjske skupine organizirane kot samostojne enote ali kot dislocirane enote zavoda, ki ne smejo biti del obstoječe infrastrukture zavoda, v katerem se izvaja celodnevno institucionalno varstvo. Velikost stanovanjske skupine je od 4 do 6 oseb.

Na javnem razpisu bodo lahko kandidirali prijavitelji, ki so organizirani kot pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) ali dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb (87.200) in ima v celodnevnem institucionalnem varstvu osebe iz ciljne skupine, ki so navedene v poglavju 3. Ciljna skupina javnega razpisa.

Predvideva se sofinanciranje 25 enot namestitvenih kapacitet v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 6.925.026,00 EUR.

Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od objave javnega razpisa v Uradnem listu do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 31. 3. 2023.

ROKI ZA PRIJAVO:
- 1. rok: 10. 5. 2021 do 15.00
- 2. rok: 2. 7. 2021 do 15.00
- 3. rok (skrajni rok): 30. 8. 2021 do 15.00

DATUMI ODPIRANJA:
- 1. rok: 14. 5. 2021
- 2. rok: 7. 7. 2021
- 3. rok (skrajni rok): 3. 9. 2021 ob 9.00 uri

Vprašanja v povezavi z javnim razpisom pošljite na gp.mddsz@gov.si.

Roki za pošiljanje vprašanj:
- za 1. rok: 16. 4. 2021 do 15.00
- za 2. rok: 16. 6. 2021 do 15.00
- za 3. rok (skrajni rok): 5. 8. 2021 do 15.00
Zadnji odgovori bodo objavljeni do 13. 8. 2021.

OBVESTILO:

Obveščamo vas, da bo zaradi neugodne epidemiološke situacije in zaradi spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19, 1. odpiranje vlog za Javni razpis za sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin za mlajše od 65 let, dne 14.05.2021 ob 10.00 uri, potekalo javno na sedežu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za sodelovanje pri odpiranju bo potrebna predhodna najava, zato zainteresirane udeležence za javno odpiranje naprošamo, da nam sporočijo svoj interes (ime, priimek, javni zavod), do jutri 14. 05. 2021 do 09.00 h na elektronski naslov: katarina.simcic@gov.si.