Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture  (poslovnih con) na saniranih površinah povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavju.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje revitalizacije obstoječih in razširitve ter izgradnje novih poslovnih con (v nadaljevanju PC) na območjih, ki so degradirana kot posledica rudarjenja premoga.

Območje izvajanja in končni prejemniki

Območje izvajanja javnega razpisa je ožje območje pravičnega prehoda Zasavske premogovne regije, ki obsega območje občin: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Končni prejemniki so (občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.

Razpoložljiva sredstva

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 7.764.705,88 EUR.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

  1. Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela;
  2. Nakup nezazidanih zemljišč;
  3. Storitve zunanjih izvajalcev;
  4. Informiranje in komuniciranje;
  5. DDV

Rok prijave na javni razpis

Za javni razpis bodo izvedeni trije roki odpiranja.

Rok za predložitev vlog za prvi rok odpiranja je najkasneje do dne 2. 10. 2023.

Rok za predložitev vlog za drugi rok odpiranja je najkasneje do 30. 1. 2024.

Rok za predložitev vlog za tretji rok odpiranja je najkasneje do 1. 7. 2024.

Dodatne informacije in informativni dogodek

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mkrr@gov.si.

Ministrstvo bo organiziralo informativni dogodek za predstavitev javnega razpisa dne 23. 8. 2023 ob 10. uri na sedežu Regionalne razvojne agencije Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi.