Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN za obdobje 5 let.

Za izpolnjevanje potreb skupne kmetijske politike je za zbiranje računovodskih podatkov s kmetij vzpostavljena mreža Unije za računovodske podatke s kmetij. V mrežo računovodskih podatkov v Republiki Sloveniji je vključenih več subjektov, med drugim računovodska pisarna, ki se izbere na javnem razpisu.

Rok in način prijave

Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču ministrstva.

Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 5. 10. 2020 do 14. ure ne glede na način prispetja.

Povezava do objavljenega javnega razpisa

Označevanje vlog na kuverti:

V zaprtih ovojnicah z natančno oznako na sprednji strani:   

  • Ne odpiraj – vloga za javni razpis
  • številka in datum javnega razpisa
  • podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni
  • ime in naslov prijavitelja.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Kontakt

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na MKGP, dr. Predrag Šesek, tel. št.: 01 478 9066