Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023

Rok za prijavo je potekel.

S sredstvi razpisa želimo tehnološko posodobiti obstoječe objekte in povečati kakovost ter število javno dostopnih zunanjih športnih površin v urbanem in naravnem okolju, v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023.
Razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer v okviru Sklopa A podpiramo investicije občin, ki so lastnice javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic, v Sklopu B pa podpiramo občine, ki imajo v lasti zemljišča za posodobitev ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin.
Skupno je na voljo 10.864.414 evrov sredstev za sofinanciranje investicij.

Sprememba javnega razpisa

Ob odpiranju prejetih vlog na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023 je Strokovna komisija ugotovila, da je na SKLOP 1 prispelo manj vlog oziroma predlogov projektov kot smo načrtovali v okviru JR zato smo pripravili Spremembo Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023 z namenom prenosa ostanka sredstev iz SKLOP-a 1 na SKLOP 2.

SKLOP 1 se nanaša na investicije v obnovo večnamenski športnih dvoran ali telovadnic in SKLOP 2 na investicije v posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin.

Sprememba Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023 je bila objavljena v Uradnem listu v petek, 21. 7. 2023.

Kontakt

e-naslov: gp.mgts@gov.si