Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor operacije »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«

Rok za prijavo je potekel.

Kontakt

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zaprosite do vključno do vključno dne 13. 10. 2020 na elektronskem naslovu: gp.mz@gov.si s pripisom: Javni razpis »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo« - informacije.
 
Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala samo preko elektronske pošte. Vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov gp.mz@gov.si (zadeva: Javni razpis »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo« - informacije). Preko telefona ne bo možno pridobiti nobene informacije o javnem razpisu. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji.

Rok za prejem ponudb: 16. 10. 2020 Vloga se šteje za pravočasno, če je bila predložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do roka navedenega v objavi javnega razpisa ter če je bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

Sporočamo, da bo odpiranje vlog na Javni razpis za izbor operacije »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo« potekalo v prisotnosti članov komisije v prostorih ministrstva in zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Vloge se bodo odpirale 20. 10. 2020 ob 12:00 uri.