Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za financiranje projekta »E-oskrba na daljavo«

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za solidarno prihodnost je dne 25. 8. 2023 v Uradnem listu številka 92/2023 objavilo javni razpis za financiranje projekta »E-oskrba na daljavo«.

Javni razpis za financiranje projekta »E-oskrba na daljavo«

Vprašanja in odgovori

Kontakt

Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja, vezana na javni razpis, zastavijo na elektronski naslov gp.msp@gov.si, s sklicem na številko 1222-172/2023-2720. Vprašanja se postavljajo do vključno dne 4. 9. 2023.

Vloga se šteje za pravočasno, če je prispela po pošti ali bila predložena v glavno pisarno na naslov Ministrstvo za solidarno prihodnost, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, do 8. 9. 2023 do 23.59 ali če je bila do 8. 9. 2023 do 23.59 oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

Odpiranje vlog bo potekalo javno v prostorih Ministrstva za solidarno prihodnost, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale 13. 9. 2023 ob 14.00.