Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino - EFTA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je:

  • sofinanciranje finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO), ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije in EU parlament, kot npr.: Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Obzorje 2021, Evropsko teritorialno sodelovanje in drugi (v nadaljnjem besedilu: razpisi EU) in

  • sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino - EFTA (v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem), kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog ter drugi programi Urada za finančni mehanizem.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2023.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA in se zaključijo najkasneje do objave tega javnega poziva.

Ministrstvo ne bo sofinanciralo finančnega prispevka za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA ali Javnem pozivu za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA .

Besedilo javnega poziva

Vrednost javnega poziva

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih EU ali na razpisih Urada za finančni mehanizem za leto 2021 znaša 1.500.000 EUR.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »JAVNI POZIV ZA LETO 2021 ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ IZBRANIH NA RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ali URADA ZA FINANČNI MEHANIZEM, Evropskega združenja za prosto trgovino - EFTA« (za Ludvik Štritof).

Vprašanja je možno posredovati do vključno 2. aprila 2021. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori ne bodo posredovani.

  • Prejemniki sredstev

    Predlog liste projektov za sofinanciranje za Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA
  • Člani in naloge strokovne komisije

    Strokovna komisija za izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna evropske unije ali Urada za finančni mehanizem