Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti 2021

Rok za prijavo je potekel.

Vsebina javne objave (Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021)

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je IT oprema ekip mobilnih enot NMP.

Rok in način oddaje prijave

Rok za oddajo prijav je do 23. 7. 2021.

Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko: 4110-46/2021 in v enem izvodu v papirni obliki na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, pri čemer je za identičnost obrazcev odgovoren prijavitelj. Elektronski izvod mora vsebovati vzorec pogodbe v word obliki z izpolnjenimi polji, ki so sivo obarvana.

Ovojnica s prijavo mora biti opremljena z obrazcem iz razpisne dokumentacije »NE ODPIRAJ – prijava na javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2021«. Na obrazcu je potrebno navesti polni naziv in naslov pošiljatelja.

Prijava bo pravočasna, če bo oddana na pošto do zadnjega dne zgoraj navedenega roka.

Prijavo je mogoče oddati tudi v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22. V tem primeru bo prijava pravočasna, če bo oddana do zgoraj določenega roka. Prinositelj bo prejel potrdilo z navedbo datuma oddaje vloge. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

Dodatne informacije in obveščanja

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali objavo javnega razpisa morajo biti v pisni obliki poslana na elektronski naslov MZ gp.mz@gov.si s sklicem na številko 4110-46/2021 najkasneje do četrtka 15. 7. 2021 do 16:00 ure.

Odgovori bodo objavljeni v okviru te objave, najkasneje do 16. 7. 2021.