Skoči do osrednje vsebine

Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje. V sklopu naloge se bodo izdelale strokovne podlage za oceno poplavne nevarnosti na dveh porečjih. Naloga izvajalca je izdelati vsebine, ki so skladne s cilji Poplavne direktive in v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20). \n\nPodrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil