Skoči do osrednje vsebine

1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih.

Poleg agromelioracij po zakonu, ki ureja kmetijska zemljišča, je na območjih, opredeljenih v zakonu, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev, predmet javnega razpisa tudi izvedba agromelioracij v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev.

Navodila za vnos vlog:

Dodatne informacije:

Zakonodaja:

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020

Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS:

Številka 32/2024 z dne 12. 4. 2024

Informacije o javnem razpisu:

  • Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
  • Kontaktirate lahko tudi ustrezne INFO TOČKE.

Informacije o javnem razpisu: