Skoči do osrednje vsebine

Svet za varno hrano

Svet za varno hrano je strokovno posvetovalno telo ministra na področju varne hrane, katerega naloge so:

  • podajanje mnenj k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na varno hrano;
  • podajanje mnenj k predlogom predpisov s tega področja;
  • predlaganje znanstvene in izobraževalne dejavnosti;
  • podajanje strokovnih mnenj k drugim pomembnejšim odločitvam;
  • priprava predloga programa ukrepov za izboljšanje varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ter varstva interesov potrošnikov.
Iskalnik