GOV.SI

Svet za varno hrano

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet za varno hrano je strokovno posvetovalno telo ministra na področju varne hrane, katerega naloge so:

  • podajanje mnenj k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na varno hrano;
  • podajanje mnenj k predlogom predpisov s tega področja;
  • predlaganje znanstvene in izobraževalne dejavnosti;
  • podajanje strokovnih mnenj k drugim pomembnejšim odločitvam;
  • priprava predloga programa ukrepov za izboljšanje varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ter varstva interesov potrošnikov.