Skoči do osrednje vsebine

Svet za varno hrano

Svet za varno hrano je strokovno posvetovalno telo ministra na področju zagotavljanja varne hrane.

Pristojnosti

Glavne naloge sveta so:

  • podajanje mnenj k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na zagotavljanje varne hrane;
  • podajanje mnenj k predlogom predpisov s tega področja;
  • podajanje predlogov za izvajanje znanstvene in izobraževalne dejavnosti;
  • podajanje strokovnih mnenj k drugim pomembnejšim odločitvam z zvezi z varstvom živil v primerih visoke in/ali krizne situacije za potrošnike;
  • priprava predloga programa ukrepov za izboljšanje varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ob upoštevanju visoke ravni zagotavljanja pravic potrošnikov.

Mandat 2019-2023