Skoči do osrednje vsebine

Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri ohranjanju naravnega okolja kot tudi pri soustvarjanju in izboljševanju politik na področjih okolja in prostora.

Z namenom vzpostavitve dialoga ter transparentnega sodelovanja je bil ustanovljen Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (kratko ime: Svet NVO), kot strokovno-posvetovalni organ ministra. Člani Sveta NVO predstavljajo izvoljene posameznike iz njihovih strokovnih področij okolja, narave in prostora. Izbrani so bili na prošnjo ministra preko krovne organizacije CNVOS po svojem neodvisnem postopku. Člani Sveta NVO so imenovani za čas trajanja funkcije ministra in svoje poslanstvo opravljajo častno.

Člani sveta so:

Stalna predstavnika NVO

 • Aljoša Petek (za področje: pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in
  prostora),
 • Senka Šifkovič (za področje: podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora).

Področni predstavniki NVO

 • Dr. Mihael Jožef Toman (za področje: vode),
 • Tomaž Gorenc (za področje: varstvo okolja),
 • Damjan Vinko (za področje: biotska raznovrstnost),
 • Mag. Tina Mikuš (za področje: zavarovana območja),
 • Maja Simoneti (za področje: urejanje prostora),
 • Kaja Lipnik Vehovar (za področje: graditev),
 • Jaka Kranjc (za področje: krožno gospodarstvo),
 • Barbara Kvac (za področje: podnebne spremembe),
 • Masa Hawlina (za področje: stanovanja).