Skoči do osrednje vsebine

Razširjeni strokovni kolegij za fizioterapijo

Predsednica

Člani

  • Petra Žagar, Zdravstveni dom Celje
  • izr. prof. dr. Urška Puh, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
  • Fabio Valenti, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Inštitut za medicinsko rehabilitacijo
  • Monika Jenuc Tanšek, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika
  • dr. Matej Koprivnik, Univerzitetni klinični center Maribor, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
  • izr. prof. dr. Alan Kacin, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani