Skoči do osrednje vsebine

Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Poseben pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

Višina štipendije in dodatki

Zoisova štipendija znaša:

  • za dijaka 142,18 evra na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 284,35 evra mesečno)
  • za študenta 165,87 evra na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 331,75 evra mesečno)

Poleg se lahko dodeli tudi dodatek za bivanje, ki znaša 94,78 evra na mesec, ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša 59,24 evra na mesec.

Pridobitev Zoisove štipendije

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Statistika

Tabela prikazuje numerične podatke o povprečnem številu prejemnikov Zoisove štipendije, ki sta jih podelila Sklad in Zavod, in sicer ločeno za dijake in študente. Povprečna štipendija je izražena v evrih, prav tako so izražena skupna porabljena sredstva iz državnega proračuna.

Zoisove štipendije Število prejemnikov Dijaki Študenti Povprečna štipendija v evrih Porabljena sredstva v evrih
2010 13.284 6.131 7.153 195 31.101.505,81
2011 11.908 5.687 6.221 208 29.668.242,44
2012 10.671 5.298 5.373 205 26.285.978,99
2013 9.547 4.992 4.555 169 19.353.526,42
2014 8.699 4.422 4.277 173 18.049.732,14
2015 7.424 4.383 3.041 166 14.775.856,60
2016 6.095 3.807 2.288 169 12.349.922,81
2017 5.304 3.405 1.899 166 10.563.272,02
2018 4.662 3.036 1.626 174 9.747.630,86
2019 4.896 3.226 1.670 162 9.514.023,78
2020 4.674 3.153 1.521 162 9.093.188,50