Skoči do osrednje vsebine

Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Posebni pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

Višina štipendije in dodatki

Zoisova štipendija znaša:

  • za dijaka 122,88 evrov na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 245,76 evrov mesečno)
  • za študenta 143,36 evrov na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 286,72 evrov mesečno)

Poleg se lahko dodeli tudi dodatek za bivanje (81,92 evrov na mesec) ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (51,20 evrov na mesec).

Statistika

Zoisove štipendije Število prejemnikov Dijaki Študenti Povprečna štipendija (EUR) Porabljena sredstva (EUR)
2013 9 547 4 992 4 555 169 19 353 526,42
2014 8 699 4 422 4 277 173 18 049 732,14
2015 7 424 4 383 3 041 166 14 775 856,60
2016 6 095 3 807 2 288 169 12 349 922,81
2017 5 304 3 405 1 899 166 10 563 272,02
2018 4 662 3 036 1 626 174 9 747 630,86
Iskalnik