Skoči do osrednje vsebine

Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Posebni pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

Višina štipendije in dodatki

Zoisova štipendija znaša:

  • za dijaka 122,88 evrov na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 245,76 evrov mesečno)
  • za študenta 143,36 evrov na mesec (če se izobražuje v tujini znaša 286,72 evrov mesečno)

Poleg se lahko dodeli tudi dodatek za bivanje, ki znaša 81,92 evrov na mesec, ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša 51,20 evrov na mesec.

Statistika

Tabela prikazuje numerične podatke o povprečnem številu prejemnikov Zoisove štipendije, ki sta jih podelila Sklad in Zavod, in sicer ločeno za dijake in študente. Povprečna štipendija je izražena v evrih, prav tako so izražena skupna porabljena sredstva iz državnega proračuna.
Zoisove štipendije Število prejemnikov Dijaki Študenti Povprečna štipendija v evrih Porabljena sredstva v evrih
2010 13 284 6 131 7 153 195 31 101 505,81
2011 11 908 5 687 6 221 208 29 668 242,44
2012 10 671 5 298 5 373 205 26 285 978,99
2013 9 547 4 992 4 555 169 19 353 526,42
2014 8 699 4 422 4 277 173 18 049 732,14
2015 7 424 4 383 3 041 166 14 775 856,60
2016 6 095 3 807 2 288 169 12 349 922,81
2017 5 304 3 405 1 899 166 10 563 272,02
2018 4 662 3 036 1 626 174 9 747 630,86
2019 4 896 3 226 1 670 162 9 514 023,78
2020 4 674 3 153 1 521 162 9 093 188,50