Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Izraz intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oziroma razuma. Med pravice intelektualne lastnine spadajo patenti, dodatni varstveni certifikati, modeli, znamke, geografske označbe, avtorska in sorodne pravice, registrirane topografije polprevodniških vezij, žlahtniteljske pravice in firme.

Zavarovanje intelektualne lastnine

Zavarovanje intelektualne lastnine pozitivno vpliva na večjo konkurenčnost, dolgoročni razvoj, raziskave in vlaganja, vzpostavljanje novih ali širjenje že obstoječih vej gospodarstva, odpiranje novih delovnih mest in ne nazadnje tudi na povečanje davčnih prihodkov države. Varovanje intelektualne lastnine pripomore k spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti, razvoju kulture in gospodarstva, izboljšanju konkurenčnosti in dvigu kakovosti življenja v Sloveniji.

Vsaj toliko kot varstvo intelektualne lastnine so pomembni tudi postopki, s katerimi te pravice imetniki uveljavljajo oziroma branijo v primeru njihove kršitve. Brez dovoljenja imetnika pravice intelektualne lastnine komercialno izkoriščanje predmeta pravice namreč ni dovoljeno.

Ker so pravice intelektualne lastnine zasebne narave, morajo za njihovo uveljavljanje poskrbeti imetniki pravic sami.

Na področju intelektualne lastnine:

  • oblikujemo in pripravljamo predpise s področja prava intelektualne lastnine;
  • spremljamo izvajanje zakonodaje s področja intelektualne lastnine ter pripravljamo strokovna mnenja;
  • skrbimo za prenos zakonodaje Evropske unije s predmetnega področja v nacionalni pravni red;
  • nadzorujemo delo organa v sestavi ‒ Urada za intelektualno lastnino;
  • dejavno strokovno sodelujemo z drugimi državnimi organi, institucijami, interesnimi združenji in drugimi zainteresiranimi osebami pri oblikovanju in  uresničevanju varstva na področju intelektualne lastnine.

Brezplačna pomoč za mala in srednja podjetja

Še posebno pomoč pri varstvu svoje intelektualne lastnine potrebujejo mala in srednja podjetja, ki so inovativna, vendar svojega znanja pogosto ne varujejo in lahko hitro izgubijo potencialno prednost na trgu, saj konkurenti nemalokrat brez posledic prevzemajo njihovo znanje. 

Urad za intelektualno lastnino s podporo Evropskega patentnega urada izvaja projekt Prva informacija o intelektualni lastnini, katerega namen je, da mala in srednja podjetja, ki so brez izkušenj na tem področju, pridobijo informacije o možnostih in načinih varovanja svoje intelektualne lastnine. Ta podjetja pridobijo nova ali dodatna znanja o tem, kako lahko varujejo svojo intelektualno lastnino in si posledično izboljšajo poslovni rezultat ter zagotovijo prednost pred konkurenco.