Skoči do osrednje vsebine

Vizumske informacije Veleposlaništva Rim

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Izdaja schengenskega vizuma (za kratkoročno bivanje)

Splošne informacije o vizumih so dostopne v temi Vstop in prebivanje, kjer lahko tudi preverite, ali potrebujete vizum za vstop v Republiko Slovenijo.

Za vložitev vloge za izdajo vizuma sta pristojni Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu in Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu, pri čemer morajo imeti tujci urejen zakonit status tujca v Italiji. 

Državljani tretjih držav, kjer Slovenija nima svojega predstavništva in je ne predstavlja druga država članica schengenskega območja v vizumskem postopku lahko zaprosijo za slovenski vizum na kateremkoli veleposlaništvu Slovenije.

Državljani (tudi rezidenti) tretjih držav, kjer ima Slovenija urejeno zastopanje v vizumskih postopkih s strani ene od držav članic schengenskega območja morajo zaprositi za izdajo vizuma na veleposlaništvu te države. Priporočamo, da pred vložitvijo vloge kontaktirate pristojno veleposlaništvo za informacije o uradnih urah, trajanja postopka itd.

Za izdajo vizuma ni mogoče zaprositi na kateremkoli diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Slovenije. Vlog ni mogoče vložiti pri stalnih predstavništvih Slovenije pri mednarodnih organizacijah ali konzulatih, ki jih vodijo častni konzuli.

Na podlagi Vizumskega zakonika je vlogo mogoče vložiti največ tri mesece pred začetkom nameravanih obiskov in ne manj kot 15 koledarskih dni pred nameravanim obiskom. Postopek na veleposlaništvu (pod pogojem, da je bila predložena vsa potrebna dokumentacija in je bilo opravljeno zaslišanje stranke) traja od 10 do 14 dni.

Prosilec za vizum mora predložiti vso dokumentacijo in izpolnjeno vlogo za izdajo vizuma in to na veleposlaništvu osebno. Ob vložitvi vloge in dokumentacije bo opravljeno zaslišanje stranke.

Dokumentacija v vizumskih postopkih:

Osnovna dokumentacija

 • vloga,
 • veljavni potni list s kopijo biografske strani in kopijami strani s predhodnimi in sedanjimi vizumi ter kopija strani z vhodnimi/izhodnimi žigi, opombami,…
 • fotografija prosilca (ne starejša od 3 mesecev, barvna, v skladu z ICAO standardi, nepoškodovana in dobre kakovosti:
 • zdravstveno zavarovanje za obdobje nameravanega prebivanja,
 • taksa za vizumsko vlogo v višini 60 EUR.

Za začetek vizumskega postopka mora prosilec poravnati 60 EUR takse. V primeru zavrnitev izdaje vizuma se takse ne povrne. Postopka ni mogoče začeti pred plačilom takse.

Dodatna dokumentacija je odvisna od namena potovanja

Ob predložitvi dokumentacije naj bo prosilec pozoren, da:

 • so izpolnjene vse rubrike na obrazcu vloge,
 • je podpisal vlogo,
 • so vsi priloženi dokumenti v izvirniku,
 • je obdobje veljavnosti in števila vstopov na vlogi enako nameravanemu obisku v schengenskem območju,
 • je vloga vložena pravočasno.

Vloge za izdajo vizuma so dosegljive na vseh diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije, kjer je mogoče vložiti tovrstne vloge in na spletni strani zunanjega ministrstva Slovenije.

Obrazec vloge je brezplačen. V nujnih primerih diplomatska predstavništva in konzulati Slovenije lahko sprejmejo obrazec vloge, ki ga lokalno uporabljajo diplomatska predstavništva drugih držav članic EU.

Ob prevzemu vizuma naj bo prosilec pozoren, da:

 • so vsi podatki na vizumski nalepki pravilni,
 • obdobje veljavnosti in število vstopov omogočajo imetniku vizuma, da potuje v času nameravanega obiska,
 • je na vizumski nalepki naveden ustrezen namen potovanja (zasebni obisk, poslovni obisk, turistični obisk,…)

V primeru, da so podatki na vizumski nalepki lažni, naj imetnik vizuma takoj kontaktira konzularnega uslužbenca.

Veljavnost potnega lista mora presegati veljavnost vizuma za vsaj 3 mesece.

Med vizumskim postopkom ima veleposlaništvo pravico, da zahteva dodatno dokumentacijo in zahteva zaslišanje prosilca. Ko se vizumsko nalepko nalepi v potni list mora ta imeti vsaj 2 prosti strani in ni smel biti izdan pred več kot 10 leti.