Skoči do osrednje vsebine

Dvostranski odnosi z Bavarsko in Baden-Württembergom

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Odnosi med Slovenijo in Nemčijo so tradicionalno odlični. Nemčija je strateška, politična in gospodarska partnerica Slovenije. Bogati stiki so vzpostavljeni tako na zvezni kot regionalni ravni. Sodelovanje med Slovenijo in Bavarsko sega celo že v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bila ustanovljena Stalna mešana slovensko-bavarska komisija. Svoje delo opravlja še danes in spodbuja dvostransko sodelovanje na številnih področjih. Odnosi med Slovenijo in zvezno deželo Baden-Württemberg so prijateljski, sodelovanje je še posebno dobro na področjih izobraževanja in kulture. Pomembno vlogo pri utrjevanju vsestranskih odnosov med stranema ohranja močna slovenska skupnost.

Slovenska skupnost

V Zvezni republiki Nemčiji živi in dela večje število Slovencev – izseljencev in zdomcev. Po ocenah jih živi na območju celotne Nemčije 30 do 40 tisoč, od tega več kot polovica na Bavarskem in v Baden-Württembergu.

Organizirani so v številnih društvih, od katerih nekatera delujejo že nad 45 let. Člani društev so aktivni na številnih družbenih področjih; izpostaviti velja kulturno in plesno-folklorno dejavnost. Hkrati v Nemčiji deluje osem slovenskih katoliških misij. Vsi skupaj nudijo pomembno vez z domovino Slovenijo in imajo hkrati pomembno vlogo pri promociji Slovenije v Nemčiji, ohranjanju slovenske kulturne dediščine in jezika.

Vsako leto se predstavniki slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev dopolnilnega pouka slovenskega jezika, socialnih delavcev in predstavnikov slovenske folklore z območja celotne Nemčije, srečajo na skupnem posvetu, na katerem nagovorijo teme, aktualne za slovensko skupnost. Letno se Slovenci v Nemčiji srečajo še na Folkloriadi in si ogledajo revijo slovenskih folklornih skupin v Nemčiji.

Republika Slovenija v skladu s 5. členom Ustave Republike Slovenije skrbi za slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino. Na tem področju je aktiven predvsem Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki preko javnih razpisov zagotavlja tudi finančno pomoč Republike Slovenije za programe in projekte Slovencev v zamejstvu in po svetu ter za sodelovanje z njimi. Urad je zadolžen tudi za spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci zunaj Republike Slovenije.

Generalni konzulat sodeluje s Slovenci v zveznih deželah Bavarski in Baden-Württembergu ter podpira njihovo društveno dejavnost in druge oblike njihovega organiziranega delovanja. Bogato društveno dejavnost dopolnjuje Koordinacija slovenskih društev v južni Nemčiji. Vodita jo Gabrijela Žagar Ferreyra, predsednica, ter Urban Erjavec, podpredsednik.

Povezane teme

  • Slovenci v Evropi

    Slovence lahko najdemo po vsej Evropi. Veliko se jih je iz domovine izselilo po drugi svetovni vojni, največ v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi boljših gospodarskih možnosti, preseljevanju pa smo priče tudi danes. Največ Slovencev v Evropi živi v Nemčiji.