Skoči do osrednje vsebine

Živalski stranski proizvodi so snovi živalskega izvora, ki niso namenjene prehrani ljudi. V kolikor niso pravilno in varno uporabljeni ali odstranjeni predstavljajo nevaren odpadek. Da se odstrani tveganja jih je potrebno predelati in jih tako narediti neškodljive za okolje, živali in ljudi. S predelavo tako prispevamo tudi k trajnostnemu razvoju, saj na tak način poskrbimo za uresničevanje krožne ekonomije. Predelani živalski stranski proizvodi se namreč pod določenimi pogoji lahko ponovno uporabijo v industriji krmnih mešanic, goriva in gnojil.

Kategorije živalskih stranskih proizvodov

Živalski stranski proizvodi (ŽSP) in iz njih pridobljeni proizvodi so razvrščeni v tri kategorije, ki odražajo stopnjo tveganja za javno zdravje in zdravje živali:

  • ŽSP kategorije 1 so snovi, ki vsebujejo potencialno rizičen material, zato jih predelamo in odstranimo kot odpadek s sežigom v sežigalnici. Najpogosteje so to trupla in deli živali, ki so bile okužene s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (TSE) ali obstaja sum, da bi lahko bile okužene s TSE. Kot ŽSP kategorije 1 se kategorizirajo tudi ŽSP, ki so specifični rizični material (SRM) ali snovi, ki vsebujejo SRM oziroma vsebujejo nedovoljene snovi, ki delujejo kot nevarni onesnaževalci okolja ali pa izvirajo iz živali, ki so bile podvržene zdravljenju s prepovedanimi snovmi. Med ŽSP kategorije 1 uvrščamo tudi trupla hišnih ljubljenčkov, trupla živali iz živalskih vrtov in trupla živali, ki vsebujejo SRM (trupla govedi, ovc in koz) ter gostinske odpadke, ki nastanejo v mednarodnem prometu.

  • ŽSP kategorije 2 so prav tako snovi, ki lahko predstavljajo tveganje. Mednje uvrščamo trupla poginulih živali (razen tistih ki so ŽSP kategorije 1), gnoj, vsebino prebavnega trakta živali, neskladna živila živalskega izvora ter vsi ostali ŽSP, ki ne spadajo v kategorijo 1 ali 3. ŽSP kategorije 2 predelamo in odstranimo podobno kot kategorijo 1, določene snovi pa se lahko po predelavi tudi uporabijo za druge namene (gnojila).

  • ŽSP kategorije 3 so sicer užitne snovi živalskega izvora, a jih ljudje iz komercialnih razlogov ne uporabimo in zavržemo. To so lahko deli živali (kože, kopita, parklji, rogovi, ščetine prašičev, ptičje perje in kri), presežki izdelkov iz živilsko predelovalne industrije, jajca, mleko, ribe in drugo. Z ustreznim postopkom obdelave iz ŽSP kategorije 3 pridobivamo surovine, ki so uporabne za proizvodnjo krme, hrane za hišne živali in proizvodnjo gnojil, uporabijo pa se lahko tudi v tehnični, farmacevtski in kozmetični industriji.

Zakonodaja