Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Spremenjen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

  Spremenili smo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. Sprememba podaljšuje rok za oddajo vlog, ureja določene pogoje za kampe, merila za podjetja v javni lasti ter pogoj glede vpisa v Register nastanitvenih obratov in sistem kategorizacije za vzpostavitev novega nastanitvenega obrata.

 • Slovenija oddala prvi zahtevek za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost

  Kot je včeraj na novinarski konferenci po seji vlade napovedal minister za finance Klemen Boštjančič, je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, organ v sestavi Ministrstva za finance, danes Evropski komisiji posredoval prvi zahtevek za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.

 • Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

  Vlada se je pred oddajo prvega zahtevka za plačilo nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost seznanila s Poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost.

 • 43,8 milijona evrov za digitalno transformacijo 23 projektov

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaključilo z obravnavo vlog prispelih na javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva, z marca 2022, ki se financira iz Sklada za okrevanje in odpornost. Na razpis je prispelo 58 vlog, za sofinanciranje pa je bilo odobrenih 23 vlog, v skupni višini 43.808.855,22 evra.

 • Dodatnih 7 milijonov evrov za velike investicije za večjo konkurenčnost

  Povečali smo višino razpoložljivih sredstev na Javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Razpisana vrednost javnega razpisa tako po novem znaša 95.464.623,48 evra, kar omogoča financiranje 62-ih investicijskih projektov.

 • Agencija je prejemnik sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost

  Projekt Razvoj informacijskega sistema ARSKTRP za vzpostavitev digitalnega prehoda na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane se znotraj nacionalnega programa za okrevanje in odpornost uvršča v poglavje Digitalna transformacija.

 • Dokončani objekti v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru

  Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je skupaj ministrom za delo, družino in socialne zadeve Luko Mescem udeležil slovesnosti ob otvoritvi nove sodobne soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru. To je eden izmed 34 projektov, ki bodo nastala pod okriljem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. ki je podprt z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) ter financiran s strani Razvojne banke Sveta Evrope (angleško Council of Europe Development Bank - CEB).

 • 69 milijonov evrov za investicije v nastanitvene turistične kapacitete za dvig dodane vrednosti turizma

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je danes objavilo težko pričakovan Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v višini 69 milijonov evrov. Ministrstvo bo podprlo vlaganja v popolne rekonstrukcije ali novogradnje hotelov, motelov, penzionov, gostišč, turističnih kmetij, kampov in glampingov, upravičene pa bodo zgolj visoko okoljsko trajnostne investicije.

 • Slovenski turizem se usmerja v razvoj varne, trajnostne, odgovorne in vključujoče destinacije

  Svetovni dan turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra, letos vabi k ponovnemu razmisleku o turizmu. Ob tej priložnosti sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenska turistična organizacija (STO) na novinarski konferenci izpostavila projekte, aktivnosti in ukrepe, s katerimi slovenski turizem odgovarja na številne izzive, s katerimi se sektor sooča.

 • Zagotavljanje zaščite finančnih interesov Evropske unije pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

  Urad za okrevanje in odpornost je v vlogi koordinacijskega organa za izvajanje slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost priredil seminar na temo zaščite finančnih interesov države in Evropske unije. Udeleženci seminarja so prisluhnili predstavnikom Komisije za preprečevanje korupcije in Evropskega javnega tožilstva.

 • Ministrstvo bo ponovilo Javni razpis za javno turistično infrastrukturo

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z današnjim dnem razveljavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Prispele vloge namreč bistveno presegajo razpoložljiva sredstva, da bi z razpisom podprli 35 projektov, kolikor je obvezni mejnik Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

 • Upoštevanje načela »da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

  Urad za okrevanje in odpornost je v vlogi koordinacijskega organa za izvajanje slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost priredil seminar, na katerem so strokovnjaki predstavili načelo »da se ne škoduje bistveno«. Gre za pravilo, predvideno v evropski uredbi o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki predvideva, da noben ukrep nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost ne sme bistveno škodovati okolju.

 • 100 dni vlade - "Smo partner slovenskemu gospodarstvu"

  Minister Matjaž Han je ob 100. dneh vlade dr. Roberta Goloba izpostavil, da sta Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo partner slovenskemu gospodarstvu in da lahko tudi v času energetske krize računa na pomoč države. Predstavil je dosedanje ukrepe tako za mala in srednja podjetja kot velika in energetsko intenzivna ter kmetijska in ribiška podjetja. Ob tem je poudaril, da je lahko kriza priložnost za hitrejši razvojni preboj slovenskega gospodarstva, če bomo delali skupaj.

 • Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do 2030

  Vlada RS je danes potrdila Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030.

 • Skoraj 26 milijonov evrov za 47 projektov predelave lesa

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaključilo z obravnavo vlog prispelih na prvo odpiranje Javnega razpisa za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) in izdalo 47 pozitivnih sklepov, s katerimi je odobrilo sofinanciranje vlagateljem v skupni vrednosti 25.730.602,19 evra pričakovanega sofinanciranja.

 • Za okrevanje in krepitev odpornosti države po pandemiji covida-19 tudi evropska sredstva v obliki posojil

  Republika Slovenija je v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je Svet EU potrdil konec julija 2021, opredelila za 705 milijonov evrov posojil ukrepov za okrevanje in krepitev odpornosti po pandemiji covida-19. Za namene izvajanja teh naložb sta Evropska unija in Republika Slovenija v začetku junija 2022 sklenili posojilno pogodbo, v kateri sta določili pogoje in način izvajanja teh sredstev. Podpisana pogodba je podlaga za izplačilo povratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (angleško Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Skoraj 18 milijonov evrov za trajnostno in krožno transformacijo podjetij

  Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes objavila javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP) pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Namenjen je podjetjem za celovito strateško trajnostno transformacijo poslovanja ter za izvedbo procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva. Za razpis je namenjenih skoraj 18 milijonov evrov, prvi rok za oddajo vlog pa je 15. september.

 • Sredstva javnega razpisa za velike investicije predvidoma porabljena na prvem odpiranju vlog

  Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, je na prvi rok za oddajo vlog prejela 97 vlog v skupni vrednosti 147,6 milijona evrov pričakovanih subvencij. Za sofinanciranje je na voljo 88,5 milijona evrov, ki bodo predvidoma porabljena že v prvem roku, zato drugega roka za oddajo vlog, ki je bil predviden za 1. 10. 2022, najverjetneje ne bo.

 • V okviru NOO razpis za zviševanje delovnopravnih standardov ter varnosti in zdravja pri delu

  Na ministrstvu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) namenjamo posebno pozornost zviševanju delovnopravnih standardov in varnosti in zdravja pri delu, zato želimo delavcem in delodajalcem zagotoviti večjo podporo na tem področju. S tem ciljem smo objavili Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela.

 • Javno povabilo za 4000 zaposlitev mladih za nedoločen čas

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.