Skoči do osrednje vsebine

Podpisana pogodba za celovito obnovo in preureditev Prešernove domačije v sodoben muzejski kompleks

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je z izvajalcem Kovinar - gradnje ST, d. o. o. podpisala pogodbo o obnovi in preureditvi Prešernove domačije v Vrbi v sodoben muzejski kompleks. Ministrstvo za kulturo je vsa sredstva za celovito obnovo v vrednosti okoli 2,9 milijona evrov zagotovilo iz evropskih sredstev in proračuna ministrstva. Celotna prenova bo končana do začetka leta 2026.

Prešernova domačija v Vrbi je kulturni spomenik, ki je v celoti v državni lasti, zato prenovo izvaja Ministrstvo za kulturo, v upravljanju pa ga ima občinski Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Celovita obnova Prešernove domačije bo obsegala rekonstrukcijo gospodarskega poslopja s pripadajočo zunanjo ureditvijo, konservatorske posege na Prešernovi hiši in skupno komunalno ureditev med objektoma. 

Ministrica dr. Asta Vrečko je ob podpisu pogodbe poudarila: "Zelo sem vesela, da smo po dolgih letih prizadevanj zagnali celostno obnovo Prešernove rojstne hiše. S tem bo pridobila nove prostore in dvorišče ter tako postala sodoben muzejski kompleks z dodatnimi vsebinami in prireditvenim prostorom. Spominske hiše na čelu s Prešernovo so zelo priljubljene med ljudmi in obiskane. Tovrstne sodobne obnove so poleg ohranjanja kulturne dediščine in izobraževanja pomembne tudi za kulturni turizem, lokalno gospodarstvo in povezanost s kulturo. Po končani obnovi bodo obiskovalci ogled začeli v interpretacijskem centru in zaključili z muzejsko etnološko obarvano postavitvijo v Prešernovi rojstni hiši ter s tem dobili boljšo kulturno doživetje, znanje in vpogled v preteklost s pogledom v prihodnost."

V pritličje interpretacijskega centra bodo umeščeni recepcija s prodajo vstopnic, manjša trgovina in garderoba, prostor za muzejsko razstavo, posvečeno izbrani tematiki v povezavi s Prešernom, sanitarije za obiskovalce in servisni prostori. Nadstropje interpretacijskega centra bo skoraj v celoti namenjeno večnamenskemu prostoru oziroma dvorani, namenjeni različnim dogodkom (predavanja, koncerti, gledališče, konference, delavnice, začasne razstave in drugi dogodki). V nadstropju bodo dodatne sanitarije za zaposlene in obiskovalce ter stopnišče, ki bo vodilo v mansardni prostor s pisarnami. V jugovzhodni polovici ostrešja bo nad večnamenskim prostorom umeščena dodatna etaža z urejenimi prostori za zaposlene. Dostop do nadstropja bo možen tudi z dvigalom.

Prešernova rojstna hiša je konstrukcijsko v dobrem stanju in ne potrebuje temeljnih gradbeno sanacijskih ukrepov. Izvedeni bodo prenova in posodobitev strojnih in elektro inštalacij objekta, s protipožarno ureditvijo skladno s smernicami konservatorskega načrta. Izvedena bo sanacija strešne konstrukcije ter konservatorsko restavratorski posegi na notranjih in zunanjih ometih, kamnitih elementih (okenski okvirjih, portali, stopnice, tlak), lesenih elementih (vrata, okna, lesenih tlaki in stropi ter notranja oprema), opečnem tlaku in kovinski stavbni opremi. Obnova bo vključevala tudi celovito komunalno ureditev domačije.

Gradbeno dovoljenje za obnovo gospodarskega poslopja ob Prešernovi hiši je bilo pridobljeno decembra 2023. Začetek obnove bo predvidoma junija 2024, celotna obnova bo zaključena najpozneje do začetka leta 2026. Ministrstvo za kulturo bo večino sredstev za celovito obnovo Prešernove domačije v Vrbi v okvirni vrednosti 2,9 milijona evrov sofinanciralo z evropskimi sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).