Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov

Ministrstvo je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost objavilo razpis, katerega namen je krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike z razvojem računalniškega mišljenja.

Znotraj evropskega Načrta za okrevanje in odpornost je v okviru razvojnega področja Pametne, trajnostne in vključujoče rasti opredeljena tudi krepitev digitalnih kompetenc, oziroma tistih kompetenc, ki jih zahtevajo novi sodobni poklici in zeleni prehod.  

V okviru tega smo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje objavili javni razpis z naslovom Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda, katerega predmet je sofinanciranje projekta razvoja računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM (angleško Science, technology, engineering, and mathematics) kompletov za doseganje operativnih ciljev kurikuluma za vrtec oziroma operativnih ciljev učnih načrtov predmetov od 1. do 5. razreda v osnovni šoli. 

Cilj javnega razpisa je razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov za doseganje ciljev kurikuluma za vrtec oziroma operativnih ciljev učnih načrtov predmetov od 1. do 5. razreda v osnovni šoli. 

Namen je krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike z razvojem računalniškega mišljenja pri strokovnih delavcih in otrocih oziroma učencih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikom s posebnimi potrebami, s poudarkom na vlogi sodobnih učnih oblik in metod dela ter medpredmetnega povezovanja 

Spodaj pripenjamo povezavo na razpis in povezavo na spletni informativni dan, kjer bodo potencialni prijavitelji lahko prejeli podrobnejše informacije o razpisu.