Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je danes seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost in jo bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Za izvedbo naložb in reform Načrta za okrevanje in odpornost je Sloveniji do konca leta 2026 na voljo 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 1,07 milijarde evrov posojil Mehanizma za okrevanje in odpornost. Evropska komisija je Sloveniji do danes izplačala 841 milijonov evrov, od tega 310 milijonov evrov posojil. Država je končnim prejemnikom od začetka izvajanja načrta leta 2021 do konca aprila 2024 za že izvedene projektne aktivnost izplačala dobrih 444 milijonov evrov, glavnino za projekte za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture.

Slovenija je od skupno 205 mejnikov in ciljev, izpolnitev katerih je pogoj za izplačilo razpoložljivih sredstev, uradno izpolnila 56 mejnikov in ciljev. To je ocenila Evropska komisija ob obravnavi dveh zahtevkov za plačilo, sestavljenih iz prvega, drugega in tretjega obroka nepovratnih sredstev in prvega obroka posojil, ki jih je Slovenija že poslala v Bruselj. Pristojna ministrstva  ocenjujejo, da so izpolnila še dodatnih 22 mejnikov in ciljev, ki so predmet obrokov, ki bodo vključeni v prihodnje zahtevke za plačilo.

Tretji zahtevek za plačilo, ki ga bo Vlada Republike Slovenije posredovala Evropski komisiji, bo sestavljen predvidoma iz četrtega obroka nepovratnih sredstev (pet mejnikov) in drugega obroka posojil (trije mejniki). Skupna vrednost zahtevka bo okvirno 280 milijonov evrov bruto. Končno neto plačilo bo sorazmerno nižje zaradi upoštevanja prejetega predplačila v letu 2021.