Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila s Poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je pred oddajo tretjega zahtevka za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost seznanila s Poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki vsebuje podatke o izpolnjevanju mejnikov in ciljev po posameznih obrokih. Obravnavala je tudi finančno izvajanje načrta.

Tretji zahtevek za plačilo bo sestavljen iz četrtega obroka nepovratnih sredstev in drugega obroka posojil. Pristojna ministrstva ocenjujejo, da je izpolnjenih vseh osem mejnikov na obrokih, ki so pogoj za plačilo sredstev, in sicer:

  • Začetek veljavnosti prepovedi uporabe fosilnih goriv za ogrevanje novih stavb,
  • Oddaja naročil za projekte za spodbujanje investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost,
  • Predlog sprememb pokojninske zakonodaje poslan v posvetovanje,
  • Dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture - dva mejnika (prvi na nepovratnem in drugi na posojilnem obroku),
  • Operativna Akademija javnega naročanja,
  • Začetek veljavnosti Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu,
  • Oddaja naročila za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo.

Skupna vrednost tretjega zahtevka za plačilo bo znašala 280 milijonov evrov bruto oziroma 257,67 milijona evrov neto (sorazmerno upoštevano predplačilo iz septembra 2021).

Zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov bo preverila Evropska komisija in na podlagi tega določila višino plačila zahtevka.