Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Evropska sredstva za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2019.

 • Evropska sredstva za poslovno cono TRIS Kanižarica

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ekonomsko poslovna infrastruktura v poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G in G3«. Za projekt v vrednosti dobrih 571.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 304.000 evrov.

 • Julijska številka Kohezijskega e-kotička

 • Evropska sredstva za Poslovno cono Vrbje

  Ljubljana, 2. avgust 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za Poslovno cono Vrbje. Za projekt v vrednosti dobrega 1,5 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 626.000 evrov.

 • Evropska sredstva za podporne storitve subjektov inovativnega okolja

  Ljubljana, 1. avgust 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020–2022)«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša dobrega 10,1 milijona evrov. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša dobrih 6 milijon evrov, prispevek na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa nekaj več kot 4 milijone evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 7, 4 milijona evrov.

 • Novosti programa Interreg ADRION

 • Minister Purič in deželni glavar Gradiščanske Doskozila o prihodnosti čezmejnega sodelovanja

  Ljubljana, 24. julij 2019 – V prostorih Tehnološkega parka Ljubljana sta se danes, v okviru prvega uradnega obiska deželnega glavarja Gradiščanske v Sloveniji, srečala minister dr. Iztok Purič in mag. Hans Peter Doskozila, deželni glavar Gradiščanske. Gradiščanska v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija 2014–2020, s svojimi partnerji sodeluje v 12 projektih, ki pokrivajo zelo različna tematska področja.

 • V New Yorku se zaključuje visoki politični forum za trajnostni razvoj

  Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se zaključuje visoki politični forum za trajnostni razvoj, letos pod naslovom »Empowering people and ensuring inclusiveness and equality«. Ključno sporočilo udeležencev foruma je, da globalni napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 ni zadosten. Razprave udeležencev so pokazale, da je nujno povečanje ambicij in dodatna krepitev izvajanja. Na forumu je 47 držav predstavilo nacionalne prostovoljne preglede izvajanja Agende 2030. Slovenija bo po letu 2017 drugič prostovoljno poročala prihodnje leto.

 • Evropska sredstva za interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju

  Ljubljana, 19. julij 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«. Za projekt v vrednosti nekaj manj kot 2,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,3 milijona evrov.

 • Vlada se je seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027

  Vlada RS se je seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) naložila, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+).

 • Vlada se je seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2021–2027

  Vlada RS se je seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

 • Evropska sredstva za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«, ki ga bo v kratkem objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupna višina sredstev, namenjenih izvedbi javnega razpisa na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija, znaša nekaj manj kot 8,4 milijona evrov. Prispeval jih bo Evropski sklad za regionalni razvoj.

 • Slovenija pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 tudi letos med najuspešnejšimi državami

  Letošnje poročilo o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 (SDG), ki ga je konec junija izdalo združenje SDSN - Sustainable Development Solutions Network pod okriljem Organizacije združenih narodov (OZN) in fundacija Bertelsmann Stiftung, Slovenijo med 162 državami uvršča na 12. mesto. Najbolje nam gre pri odpravi ekstremnih oblik revščine in dostopnosti do čistejših virov energije.

 • Evropska sredstva za učinkovitejši nastop podjetij na tujih trgih

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«, ki ga bo predvidoma danes objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2,8 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija prispeval skoraj 1,8 milijona evrov, na območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa dober milijon evrov. 25 oziroma 30 odstotkov sredstev zagotavljajo upravičenci iz lastnih virov.

 • Minister Purič na konferenci Sistemsko oblikovanje za krožne politike

  Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič je na Brdu pri Kranju nagovoril udeležence konference Sistemsko oblikovanje za krožne politike, ki smo jo v okviru projekta Retrace gostili Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko s partnerji. Gre za zaključni dogodek projekta, ki ga s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj podpira program Interreg Europe.

 • Slovenija in Avstrija zastavili temelje za nadaljnje sodelovanja v čezmejnih projektih po letu 2020

  Predstavniki iz Slovenije in Avstrije so se v Šentilju sestali na prvem sestanku delovne skupine za programiranje novega programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija v obdobju 2021–2027.

 • Evropska komisija opozorila Slovenijo na možnost začasne zaustavitve plačil z naslova evropske kohezijske politike

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo prejeli pismo Evropske komisije (EK), v katerem opozarjajo na možnost začasne zaustavitve plačil sredstev evropske kohezijske politike iz bruseljske blagajne v slovenski proračun. Kot je v obvestilu navedla EK, bi lahko do potencialne začasne zaustavitev plačil prišlo zaradi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu e-MA, kar je aprila na seji odbora DZ za evropske zadeve napovedal tudi minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Iztok Purič. Skladno z ustaljenimi postopki imajo države članice v takem primeru na razpolago dva meseca časa, da se odzovejo na v pismu izpostavljene ugotovitve. Ko bo EK proučila odziv Slovenije, bo sprejela odločitev, ali začasno zaustavitev plačil dejansko tudi realizira. Ne glede na to izvajanje projektov, podprtih s sredstvi evropske kohezijske politike, poteka nemoteno.

 • Junijska številka Kohezijskega e-kotička

  Pred vami je junijska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti s področja evropske kohezijske politike v Sloveniji.

 • Evropska sredstva za učinkovito uvajalno okolje za učitelje začetnike

  Ljubljana, 20. junij 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program Učim se biti učitelj. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša skoraj 2,6 milijona evrov. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija je upravičena do približno 1,4 milijona evrov, kohezijska regija Zahodna Slovenija pa do 1,2 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma dobra 2 milijona evrov. 

 • Evropska sredstva tudi za razvoj raziskovalne infrastrukture s področja geologije, seizmologije in geodezije

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – RI-SI-EPOS«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša dobrega 1,8 milijona evrov, od tega 327.000 na območju Zahodna Slovenija in 1,5 milijona evrov na območju Vzhodna Slovenija. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 80 odstotkov oziroma skoraj 1,5 milijona evrov v obeh kohezijskih regijah.