Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za energetsko prenovo Negovalne bolnišnice Ljubljana

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica Ljubljana«. Skupna višina sredstev za izvedbo projekta, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 3,3 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval milijon evrov. To je že druga odobritev evropskih sredstev za Negovalno bolnišnico Ljubljana v zadnjem mesecu.

V okviru projekta »Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica Ljubljana« bo izvedena energetska prenova stavbe na Vrazovem trgu 1. Natančneje, izvedeni bodo sanacija tal v kleti in stropa proti neogrevanemu podstrešju v traktih A, B in C, sanacija teras oziroma ravnih streh nad ogrevanim delom traktov A, B in D, sanacija kletnega in pritličnega zidu, poševne strehe in terase oziroma ravne strehe nad ogrevanim delo trakta D. Prav tako bodo prenovljena razsvetljava, vgrajene reverzibilne toplotne črpalke, urejena prezračevanje in klimatizacija, vključno s priklopom na centralno nadzorni sistem in sistem energetskega monitoringa, vzpostavljeni enoviti sistemi digitalne regulacije energetike in sistemov prezračevanja. Predvidoma bo prenovljenih 8.574,40 m² neto tlorisne površine.

To je že druga odobritev evropskih sredstev za Negovalno bolnišnico Ljubljana v zadnjem mesecu. Spomnimo, 4. marca 2021 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila finančno podporo za projekt »COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana« v višini 4,5 milijona evrov iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji.