Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za rekonstrukcijo prometne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture«. Za okoli 1,1 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Jesenice, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 610 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Jesenice izvedla celostno rekonstrukcijo prometne infrastrukture z obnovo vodovoda in izgradnjo odvodnjavanja na severozahodnem delu Poslovne cone Jesenice.

Cilji projekta so prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni, regionalni in državni ravni, izboljšati dolgoročno konkurenčnost Poslovne cone Jesenice ter omogočiti prihod novih in rast obstoječih podjetij. S tem želi Občina Jesenice prispevati k izboljšanju konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, lociranih na tem območju, pa tudi prispevati k povečanju števila delovnih mest v podjetjih in k dvigu dodane vrednosti v podjetjih.

Rekonstrukcija prometne infrastrukture bo prispevala tudi k zmanjšanju hrupa in izboljšanju kakovosti zraka ter s tem h kakovosti bivanja v mestnem središču.