Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kolesarske poti v občini Krško

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »DRR Kolesarska povezava Krško - Sotelsko - Brestanica«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, znaša 375 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 110 tisoč evrov.

Občina Krško bo v okviru projekta uredila 3,17 kilometra kolesarske povezave severno od Krškega, na levem bregu reke Save. S tem bo izboljšala kolesarsko povezanost občine z naselji Senovo in Brestanica. Občina načrtuje ureditev ceste na določenih mestih z namenom izboljšanja vozne površine za kolesarje, prav tako bo urejeno odvodnjavanje in oprema ceste.