Skoči do osrednje vsebine

Spodbujamo podjetništvo: Evropska sredstva za Poslovno cono Vudina

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 – Poslovna cona Vudina«. Za dobrih 940 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Velika Polana, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 700 tisoč evrov.

V okviru projekta bo v Poslovni coni Vudina izvedena komunalna ureditev zemljišč s pripadajočo cestno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo. S tem se bodo vzpostavili ustrezni pogoji za razvoj podjetništva v regiji.

Občina Velika Polana bo z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za poslovanje v poslovni coni omogočila povečanje dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij ter odpiranje novih delovnih mest.