Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 2020 ter ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Slovenija je v programskem obdobju 2014–2020, ki se zaključi konec leta 2023, upravičena do 3,068 milijarde evrov sredstev kohezijske politike za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. S tega naslova je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko od januarja 2014 do konca decembra 2020 izdala za 3,2 milijarde evrov oziroma za 104 odstotke razpoložljivih sredstev (EU del) odločitev o podpori za javne razpise, programe in projekte. Odločitve o podpori presegajo razpoložljive pravice porabe zaradi zagotavljanja 100 odstotne porabe razpoložljivih sredstev. Realizacija upravičenih stroškov projektov in programov je lahko namreč nižja od načrtovane. Prav tako je možno, da upravičenci uveljavljajo neupravičene stroške oziroma od pogodbe o sofinanciranju celo odstopijo ali je ta zaradi nepravilnosti prekinjena.

Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca decembra 2020 na terenu izvajalo za 2,69 milijarde evrov oziroma 88 odstotkov programov in projektov. Po izvedenih projektnih aktivnostih je bilo iz državnega proračuna upravičencem izplačanih za 1,59 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 52 odstotkov razpoložljivih sredstev. Do konca decembra je Slovenija certificirala za 1,57 milijarde izdatkov oziroma v Bruselj posredovala za 51 odstotkov zahtevkov za plačilo.

Vlada je na seji plačilnemu organu Ministrstvu za finance naložila, da četrtletno certificira izdatke na Evropsko komisijo, in sicer do 31. marca, 10. avgusta, 30. septembra in 31. decembra vsako leto do zaključka programskega obdobja.

Vlada je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da do 31. maja 2021 določijo morebitni ostanek evropskih kohezijskih sredstev na mehanizmu Dogovor za razvoj regij. Prav tako morajo pripraviti analizo stanja izvajanja projektov v tem okviru in o tem poročati vladi.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020